Fortsätt till innehållet

Hur kan man få arbetsgivare och arbetstagare att mötas?

Den här frågan har varit framme under den senaste tiden. Även jag har funderat på samma sak. Förra hösten började jag arbeta med skötsel av sysselsättning inom ett projekt som stöder kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Samtidigt flyttade jag tillbaka från Mellersta Finland till landsbygden i mina hemtrakter. Före flytten funderade jag på arbetssituationen i regionen och undrade om det finns arbete här.

Tanken om att sysselsättningsmöjligheterna är svaga i landsbygdskommunerna hade etsat sig fast i mitt huvud redan som barn. Ganska snabbt märkte jag att situationen förändrats och att många branscher lider av brist på arbetskraft. Det finns arbete – och mycket.

Samtidigt, medan långtidsarbetslösheten ökar, berättar nyheterna om en skriande brist på arbetskraft. Det råder onekligen en konflikt i matchningen. Men vad kan man göra åt den och vilka är de bakomliggande orsakerna?

Hur utnyttjar man allt kunnande?

Det finns många olika orsaker bakom långvarig arbetslöshet. Därför är också varje arbetslös persons situation unik och kräver att man stannar upp inför frågan. Många arbetslösa har fått höra att ”de ska skaffa ett jobb”. Men om man redan försökt flera gånger börjar tron på en själv och ens kunnande småningom att falna av. Det skulle vara viktigt att hitta framgångsupplevelser som för en vidare och ger ny motivation.

Även arbetslivet har förändrats. Det krävs allt fler egenskaper av de anställda för att de ska kunna hänga med i dagens arbetstakt. Få av oss har alla färdigheter som krävs. Skulle det vara bra att spjälka upp arbetsuppgifterna för att få fler tillbaka i arbete? Var och en av oss har någon kompetens och något att ge, och vi har inte råd att förlora någon.

Vad söker arbetsgivarna?

Arbetsgivarna vill ha motiverade och handlingskraftiga anställda som kan lära sig nya saker. Inom en del branscher är utbildning och arbetserfarenhet allt oftare bisaker när bristen på anställda är hård. Arbetsgivarna har också bråttom, vilket innebär att det ofta är svårt att hitta tid att introducera en ny anställd i arbetet. Det här betyder att arbetserfarenhet och/eller utbildning också är viktiga. Men hur kan man få erfarenhet om man inte får en chans att skaffa sådan?

Kunde matchningsproblemet underlättas ens lite genom ett traditionellt möte ansikte mot ansikte? Genom att sitta ner och stanna upp för en stund tillsammans och konstatera ”Jag skulle vilja börja jobba hos Er” och ”Jag vill ge Dig en möjlighet”.

Johanna Hautala
johanna.hautala@kaustisenseutukunta.fi

Johanna Hautala arbetar på sysselsättningstjänsterna i Kaustby ekonomiska region och fungerar som en länk för att möjliggöra möten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Till utbildningen är Johanna socionom (YH) och hon vill satsa på klientmöten och sporra och uppmuntra de arbetssökande vidare med ett positivt grepp. Johanna tror att var och en har styrkor att ge till arbetslivet. Styrkorna måste bara först lyftas fram.