Fortsätt till innehållet

Vindskydd vid Kyrkbackens motionsspår tas ur bruk

Vindskyddet och grillplatsen vid Kyrkbackens motionsspår tas ur bruk på grund av deras skick och skadegörelse. Vindskyddet och övriga konstruktioner rivs i slutet av september.

Närmaste grillplats finns på våtmarksområdet i Kyrklund, ca en kilometer från motionsspåret. Grillplatsen vid Kyrklunds våtmark får användas av alla, och användarna ansvarar för att ta med sig den ved de behöver.