Fortsätt till innehållet
Sandskatas sandhed med sina tallar i backig terräng. I förgrunden syns en stor tallrot som sticker upp från marken, bakom den en gångväg i trä.

Skogar

2020 äger staden ca 4 500 ha mark inom skogsbruket (skogs- och tvinmarker samt impediment). Ca 1 200 ha av denna mark finns på Perho kommuns område.