Fortsätt till innehållet

Nyckeltal

Karleby Vattens nyckeltal från år 2020

Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet100%
Andel fastigheter som är anslutna till avloppsnätet77%
Pumpat råvatten2,518 Mm³
Pumpat vatten till nätverket2,334 Mm³
Fakturerad vattenmängd2,194 Mm³
Spillvatten6 %
Specifik vattenförbrukning 126l/inv./dygn
Renat avloppsvatten3,590 Mm³
Fakturerad avloppsvattenmängd2,105 Mm³
Vattenläckage i procent41,4 %
Vattennätets längd548 km
Avloppsnätets längd371 km
Tryckökningsanläggningar och -stationer3 st.
Vattentorn1 000 m³
Lågvattenreservoarer3 300 m³
Spillvattenpumpstationer40 st.
Omsättning8,07 M€
Driftsbidrag3,83 M€
Investeringar2,74 M€
Räkenskapsperiodens resultat1,25 M€
Personalantal38 pers.
Pris på vatten1,36 €/m³
Pris på avloppsvatten2,15 €/m³