Fortsätt till innehållet

Karleby Vattens nyckeltal från år 2021

Andel fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet100%
Pumpat råvatten2,367 Mm³
Pumpat vatten till nätverket2,206 Mm³
Fakturerad vattenmängd1,987 Mm³
Spillvatten9,9 %
Renat avloppsvatten3,524 Mm³
Fakturerad avloppsvattenmängd1,961 Mm³
Vattenläckage i procent44,3 %
Vattennätets längd549 km
Avloppsnätets längd371 km
Tryckökningsanläggningar och -stationer3 st.
Vattentorn1 000 m³
Lågvattenreservoarer3 300 m³
Spillvattenpumpstationer68 st.
Omsättning7,93 M€
Driftsbidrag3,44 M€
Investeringar2,04 M€
Räkenskapsperiodens resultat0,53 M€
Personalantal34 pers.
Pris på vatten1,36 €/m³
Pris på avloppsvatten2,15 €/m³