Fortsätt till innehållet

Ansök via GEA  studieinfo.fi

VAD BETONAR VI?
KSGs profil innefattar internationalism och ett brett språkprogram. Möjligheterna till idrottsutövande är goda tack vare samarbetet med stadens Idrottsakademi.

  • Internationalism. Vi idkar utbyte med skolor i Frankrike, Spanien och Tyskland. Vi samarbetar också med andra skolor i regionen kring internationella projekt.
  • Språkprogram. I vårt gymnasium kan den studerande läsa franska, spanska och tyska samt ryska i samarbete med Kokkolan suomalainen lukio.
  • Idrottsakademi. Möjligt att träna under skoltid i enskilda eller gruppgrenar.

VAR HITTAR DU OSS?
Vi befinner oss på Hälsovägen 1 också under läsåret 2023-2024.

ALTERNATIV NÄR DU VÄLJER FRAMTIDA SKOLA?
Karleby svenska gymnasium är ett mycket bra alternativ för Dig som funderar på vad Du skall göra efter åk 9. Allmänt kan man säga att gymnasiestudierna öppnar dörrar som ingen annan utbildning till universitet och högskolor. En gymnasieskola med goda resultat öppnar ännu fler dörrar än andra.

För Dig som bor på annan ort och funderar på Karleby svenska gymnasium som framtida skola kan vi nämna att Karleby stad ersätter också självriskandelen för skolresor över 10km (Folkpensionsanstalten ersätter resten).

Det studentexamensbetyg Du får efter tre år i gymnasiet ger behörighet att söka till alla utbildningar!

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM är ett bra alternativ. Hos oss får du

…själv – med hjälp av utomordentligt bra studiehandledning – bestämma vilka kurser du läser,

…bekanta dig med nya ämnen som psykologi och filosofi,

…möjlighet att lära dig nya språk,

…en stor dos allmänbildning,

…delta i utflykter och resor i Finland,

…möjlighet att delta i intressanta projekt med resor t.ex. till Auschwitz och Afrika,

…möjlighet att välja sexveckors perioder då du prövar på något helt annat än vanliga studier,

…en trygg skolmiljö med många kompisar,

…bo hemma och ha lika kort väg till skolan som nu,

…gå i en skola med traditioner där kanske släktingar gått tidigare,

…bra och engagerade lärare,

…delta i studerandekårens verksamhet för allmän trivsel i skolan,

…möjlighet till morgonträningar

och

…tid att mogna och fundera på vad du vill syssla med i framtiden utan att förlora några chanser!

TA KONTAKT!
Tveka inte att ta kontakt och fråga mera!  Du kan också komma på besök och följa med undervisningen ett par dagar. Det ger en inblick i hur Din framtida skolgång kunde te sig.

VÄLKOMMEN TILL KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM!

Följ oss på Instagram och Facebook.

Därför ska du söka till oss!

reklamfilm om Karleby svenska gymnasium Hoppa över video: reklamfilm om Karleby svenska gymnasium