Fortsätt till innehållet

Information om bildkonstskolan och kundbetjäning

Karleby bildkonstskola för barn och unga erbjuder målinriktad bildkonstundervisning som framskrider från nivå till nivå. Undervisningen är avsedd för 6–20-åriga barn och unga i Karleby. Undervisningen ordnas på finska och svenska. Inom den grundläggande konstundervisningen studerar ca 400 barn. Bildkonstskolan erbjuder också årligen öppna bildkonstkurser för barn och unga vid bildkonstskolan och i Kelviå, Lochteå och Maringais.

I bildkonstskolan främjas elevernas kreativitet och skaparglädje och man skapar en stark grund för elevernas förhållande till konst. Eleverna uppmuntras till eget uttryck, framställande och tänkande samt noggrann iakttagelse av den visuella kulturen.

Skolan utvecklar ett livslångt intresse för konst genom att eleverna får producera konst och uppleva konst. Undervisningen ger också färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom bildkonst eller någon annan visuell bransch.

Undervisningen i bildkonstskolan följer grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning (lag om grundläggande konstundervisning 633/1998 samt förordningar och anvisningar 2017:12a).

 • Bilkonstskolans kansli är beläget på första våningen av stenbyggnaden i Konsthuset Renlund. Adressen är Folkskolegatan 6b.

  Servicesekreterare Aune-Maarit Saukko, tfn 040 806 5167 (mån-ons kl 9.00-11.30 och kl 12.30-15.00, tor kl 14.00-20.00, fre 9.00-11.30)

  Rektor Aija Isosaari, tfn 044 780 9526

  Kvällsvaktmästare Juho Klapuri, tfn  040 806 5384 (mån-tor ungefär kl 15.00-20.30)

  Kansliets e-post: ktk-bks@kokkola.fi

 • Bildkonstlärare med huvudtjänst

  Breilin Reetta, tfn 044 780 9526
  Pokela Heidi, tfn 044 780 9523 e-post heidi.e.pokela(at)kokkola.fi

  Timlärare 2022-2023

  Aittomäki Päivi (kuvataidekurssit Kälviällä)
  Granholm Tiina (grundundervining, teckning och målning)
  Jylhä Irma (grundundervisning, keramik)
  Kallioinen Johanna (teckning och målning)
  Kaustinen Marianne (grafik)
  Klapuri Juho (animation, serieteckning)
  Laukka Anni (grafik)
  Nurmivaara Emilia (animation, serieteckning)
  Palosaari Auli (grundundervisning)
  Pohjonen Merja (keramik, skulptur)
  Rauma Riina (grafik)
  Tornikoski Riina (grundundervisning)
  Tyynismaa-Joukosalmi Marika (grundundervisning)

 • Karleby bildkonstskola för barn och unga grundades år 1982. Skolan grundades av Ritva Kangas som var skolans rektor fram till 2011. Verksamheten började som bildkonstklubbar som ordnades i ett källarrum i Mäntykankaan koulu. Under 20 år flyttade skolan runt i staden men sedan 2007 har skolans verksamhet etablerats i Konsthuset Renlund.

  Läs en mer fördjupad skildring av skolans historia i pdf-form i bilagorna.

  Bildkonstskolans historik

 • Bildkonstskolan är verksam i Konsthuset Renlund vid Folkskolegatan. På övre våningen finns tre allaktivitetsklassrum och ett klassrum för Mäntykankaan koulus textilslöjdsundervisning.

  I skolan finns också utställningslokaler, en målningssal samt separat lokaler för undervisning i keramik och grafik. Det är möjligt att hyra grafikverkstaden för privat bruk

 • Priser fr.o.m. 1.8.2022

  • 1–5h, 25 € / person (ingår 24 % moms)
  • 5­–10h, 38 € / person (ingår 24 % moms)

  Villkor för användningen av grafikverkstaden

  Bildkonstskolans grafikverkstad kan, mot en avgift och med rektorns tillstånd, användas för självständigt arbete i verkstadsform av en enskild person eller en grupp på 2–4 personer när det inte ordnas undervisning i lokalen.

  • Användningen av lokalerna förutsätter grundläggande färdigheter och kunskaper i hur verktygen används på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.
  • Användaren ansvarar för att hålla lokalerna rena och i ordning och för korrekt sortering av avfall. Användaren är skyldig att ersätta eventuella skador.
  • Användaren kopplar ur elapparater och släcker belysningen när hen lämnar lokalerna och ser till att fönster och dörrar är stängda.
  • Om det inte samtidigt finns andra på plats i skolan ska ytterdörrarna hållas låsta.
  • Material såsom papper, färger och plåtar ingår inte i priset för arbete i verkstadsform. I hyran ingår syror samt rengöringsmaterial och -redskap (järnklorid, ättikssaltvatten, matolja, kristallsoda, diskmedel + skurmedel, tarlatan och makulaturpapper)
  • Det är förbjudet att använda lösningsmedel i lokalen
  • Användaren arbetar på eget ansvar. Lokalerna får inte användas mellan kl. 21.00 och 8.00.
  • Avbokningar ska göras senast dagen innan. Oanvänd bokning faktureras.
  • Bokningar och ytterligare information fås av bildkonstskolans rektor 044 780 9526 eller servicesekreterare 040 806 5167