Fortsätt till innehållet

Information om bildkonstskolan och kundbetjäning

Karleby bildkonstskola för barn och unga erbjuder målinriktad bildkonstundervisning som framskrider från nivå till nivå. Undervisningen är avsedd för 6–20-åriga barn och unga i Karleby. Undervisningen ordnas på finska och svenska. Inom den grundläggande konstundervisningen studerar ca 400 barn. Bildkonstskolan erbjuder också årligen öppna bildkonstkurser för barn och unga vid bildkonstskolan och i Kelviå.

I bildkonstskolan främjas elevernas kreativitet och skaparglädje och man skapar en stark grund för elevernas förhållande till konst. Eleverna uppmuntras till eget uttryck, framställande och tänkande samt noggrann iakttagelse av den visuella kulturen.

Skolan utvecklar ett livslångt intresse för konst genom att eleverna får producera konst och uppleva konst. Undervisningen ger också färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom bildkonst eller någon annan visuell bransch.

Undervisningen i bildkonstskolan följer grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning (lag om grundläggande konstundervisning 633/1998 samt förordningar och anvisningar 2017:12a).

 • Bildkonstskolans kansli är beläget på första våningen av stenbyggnaden i Konsthuset Renlund. Adressen är Folkskolegatan 6b.

  Servicesekreterare Aune-Maarit Saukko, tfn 040 806 5167 (mån-ons kl 9.00-11.30 och kl 12.30-15.00 och tor kl 14.00-20.00)

  Rektor Aija Isosaari, tfn 044 780 9526

  Kvällsvaktmästare Juho Klapuri, tfn  040 806 5384 (mån-tor ungefär kl 15.00-20.30)

  Kansliets e-post: ktk-bks@kokkola.fi

 • Bildkonstlärare med huvudtjänst

  Pokela Heidi, tel. 044 780 9523 eller e-post heidi.e.pokela(at)kokkola.fi

  Jylhä Irma, tel. 0408065327 eller e-post irma.jylha(at)kokkola.fi

  Timlärare 2022-2023

  Granholm Tiina (grundundervisning, teckning och målning) tel. 0401855507 eller e-post tiina.granholm(at)kokkola.fi

  Aittomäki Päivi (teckning och målning, kuvataidekurssit Kälviällä)
  Granholm Tiina (grundundervining, teckning och målning)
  Hallantie Kristiina (grundundervisning)
  Jylhä Irma (grundundervisning, keramik)
  Kallioinen Johanna (teckning och målning)
  Kaustinen Marianne (grafik)
  Klapuri Juho (animation, serieteckning)
  Laukka Anni (grafik)
  Nurmivaara Emilia (animation, serieteckning)
  Palosaari Auli (grundundervisning)
  Pohjonen Merja (keramik, skulptur)
  Rauma Riina (grafik)
  Tornikoski Riina (grundundervisning)
  Tyynismaa-Joukosalmi Marika (grundundervisning)
  Virtanen Joni (fotografi)

 • Karleby bildkonstskola för barn och unga grundades år 1982. Skolan grundades av Ritva Kangas som var skolans rektor fram till 2011. Verksamheten började som bildkonstklubbar som ordnades i ett källarrum i Mäntykankaan koulu. Under 20 år flyttade skolan runt i staden men sedan 2007 har skolans verksamhet etablerats i Konsthuset Renlund.

  Läs en mer fördjupad skildring av skolans historia i pdf-form i bilagorna.

  Bildkonstskolans historik (pdf)

 • Bildkonstskolan är verksam i Konsthuset Renlund vid Folkskolegatan. På övre våningen finns tre allaktivitetsklassrum och ett klassrum för Mäntykankaan koulus textilslöjdsundervisning.

  I skolan finns också utställningslokaler, en målningssal samt separat lokaler för undervisning i keramik och grafik. Det är möjligt att hyra grafikverkstaden för privat bruk