Fortsätt till innehållet

Karleby bildkonstskola för barn och unga erbjuder målinriktad bildkonstundervisning som framskrider från nivå till nivå. Undervisningen är avsedd för 6–20-åriga barn och unga i Karleby. Undervisningen ordnas på finska och svenska. Inom den grundläggande konstundervisningen studerar ca 400 barn. Bildkonstskolan erbjuder också årligen öppna bildkonstkurser för barn och unga vid bildkonstskolan och i Kelviå.

I bildkonstskolan främjas elevernas kreativitet och skaparglädje och man skapar en stark grund för elevernas förhållande till konst. Eleverna uppmuntras till eget uttryck, framställande och tänkande samt noggrann iakttagelse av den visuella kulturen.

Skolan utvecklar ett livslångt intresse för konst genom att eleverna får producera konst och uppleva konst. Undervisningen ger också färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom bildkonst eller någon annan visuell bransch.

Undervisningen i bildkonstskolan följer grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning (lag om grundläggande konstundervisning 633/1998 samt förordningar och anvisningar 2017:12a).

 • Bildkonstskolans kansli är beläget på första våningen av stenbyggnaden i Konsthuset Renlund. Adressen är Folkskolegatan 6b.

  Från den 22 april sker ingång till stendelen enbart från Katarinegatan. Läs mer.

  Servicesekreterare Aune-Maarit Saukko, tfn 040 806 5167

  • mån-tors kl 9.00-11.30 och kl 12.30-15.00

  Rektor Aija Isosaari, tfn 044 780 9526

  Kvällsvaktmästare Juho Klapuri, tfn 040 806 5384

  • mån-tors ungefär kl 15.00-20.30

  Kansliets e-post: ktk-bks@kokkola.fi

 • Bildkonstlärare med huvudtjänst

  Pokela Heidi, tfn 044 780 9523 eller e-post heidi.e.pokela(at)kokkola.fi
  Turtiainen Kristiina, tfn 040 805 0825 eller e-post kristiina.turtiainen(at)kokkola.fi

  Timlärare 2023-2024

  Granholm Tiina (grundundervisning, teckning och målning) tfn 040 185 5507 eller e-post tiina.granholm(at)kokkola.fi
  Jylhä Irma (grundundervisning, keramik, tredimensional), tfn 040 806 5327 eller e-post irma.jylha(at)kokkola.fi

  Breilin Reetta (fotografi)
  Hallantie Kristiina (kuvataidekurssit Kälviällä)
  Klapuri Juho (animation, serieteckning)
  Laukka Anni (grafik)
  Nurmivaara Emilia (animation, serieteckning, fotografi)
  Palosaari Auli (grundundervisning)
  Pohjonen Merja (keramik, form och rum)
  Rauma Riina (grafik)
  Tornikoski Riina (grundundervisning)
  Tyynismaa-Joukosalmi Marika (grundundervisning)

 •  

  Karleby bildkonstskolans nya logo

  Bildkonstskolans nya logo baserar sig på bildkonstskolans före detta elevs, Tuulia Ahonens verk, Sininen puu. Verket har skapats i bildkonstskolan under handledning av läraren Merja Pohjonen. Det ursprungliga verket har utformats som ett kollage och som material har använts trä och akrylmål. Logon och dess olika versioner har planerats och utformats utifrån Ahonens verk av Karlebybon och grafiska designern Lotta Sundell, som även hon är bildkonstskolans före detta elev.

  Bildkonstskolan är en del av Karlebynejdens institut. Institutets logo förnyades 2023 med anledning av institutets jubileumsår. Temat för institutets symbol är droppar av lärande och glädje. Lotta Sundell har också planerat institutets logo. Bildkonstskolans och institutets symboler bildar tillsammans en logotypfamilj både vad gäller formspråket och användningen av färger.

  Trädets form i symbolen beskriver hur de grundläggande bildkonststudierna framskrider; under de gemensamma grundstudierna byggs först en stark stam av kunskap, färdigheter och eget uttryck och ju längre eleverna kommer i sina studier desto mer självständigt kan de förverkliga sig själv och välja sina egna uttrycksmetoder. Så småningom lossnar löven från trädet och flyger iväg i sina egna riktningar precis som eleverna går mot sina egna drömmar bärande på kreativitet, mod och självständigt tänkande.

  I den officiella logon används olika nyanser av blått på samma sätt som i det ursprungliga verket. De blåa nyanserna har valts utifrån i färgerna Karleby stads varumärkesguide. Stadens färgvärld har fått sin inspiration från Karlebys stadsbild. I den skildras naturen, parkerna, havet, kuststaden och fasadfärgerna på byggnaderna i den gamla stadsdelen i Karleby. Även formspråket i bildkonstskolans logo går i linje med Karleby stads varumärke – de runda formerna på trädet är som kronpärlorna i stadens symbol, och vi vågar påstå att bildkonstskolan är en av stadens pärlor. Logon används också som en rund symbol, då är trädet vitt och i bakgrunden används i varierande grad färgalternativen för stadens varumärke.

  Det finns också två flerfärgade versioner av logon; i samband med t.ex. fester eller evenemang kan trädet kläs i färger för att återspegla glädjen, färgerna och mångsidigheten då det gäller att ha bildkonst som en hobby.

  I samband med att logon förnyas, förnyas också skolans namn. I fortsättningen kallas skolan kort och koncist för Karleby bildkonstskola, även om fokus fortfarande ligger på att undervisa barn och unga i bildkonst.

 • Karleby bildkonstskola för barn och unga grundades år 1982. Skolan grundades av Ritva Kangas som var skolans rektor fram till 2011. Verksamheten började som bildkonstklubbar som ordnades i ett källarrum i Mäntykankaan koulu. Under 20 år flyttade skolan runt i staden men sedan 2007 har skolans verksamhet etablerats i Konsthuset Renlund.

  Läs en mer fördjupad skildring av skolans historia i pdf-form i bilagorna.

  Bildkonstskolans historik (pdf)

 • Bildkonstskolan är verksam i Konsthuset Renlund vid Folkskolegatan. På övre våningen finns tre allaktivitetsklassrum och ett klassrum för Mäntykankaan koulus textilslöjdsundervisning.

  I skolan finns också utställningslokaler, en målningssal samt separat lokaler för undervisning i keramik och grafik. Det är möjligt att hyra grafikverkstaden för privat bruk

 • Arbetet med Konsthuset Renlunds konstgård har inleds. I samband med byggarbetet görs hela gårdsplanen om och trafikarrangemangen görs bättre.

  Hela gården mot Folkskolegatan och Packhusgatan kommer att gärdas in och är ur bruk medan byggarbetet pågår (området på markerat med rött på bilden). Endast taxibilar får köra in från Folkskolegatan till trädelens rullstolsramp. Vi betonar att TILLTRÄDE ÄR FÖRBJUDET till det inhägnade området.

  Tillsammans kan vi göra området säkert för alla. Tack!

  INGÅNG TILL STENDELEN (bildkonstskola)

  Från den 22 april sker ingång till stendelen enbart från Katarinegatan. Ingången från Folkskolegatan är helt stängd så länge byggarbetet varar. Ingen fordonstrafik är tillåten på konsthusets gårdsplan, med undantag av personalens parkering på gården vid Katarinegatan. Vi rekommenderar att elever som skjutsas med bil lämnas vid Katarinegatan eller Borgmästaregatan. Det är inte tryggt för barnen att korsa vägen ensamma. Vårdnadshavarna kan vid behov följa eleverna till ytterdörren eller klassrummet.

  Observera att det råder parkeringsförbud på Katarinegatan på båda sidor om ingångsporten. Området med parkeringsförbud anges med trafikmärken. Se till att inte blockera trafiken att farosituationer inte uppstår.

  INGÅNG TILL TRÄDELEN

  Ingång till trädelen sker på samma sätt som tidigare, via Borgmästaregatan. Endast taxibilar har rätt att köra in från Folkskolegatan till trädelens rullstolsramp.

  Tack för samarbetet – säkerhet är omsorg!