Fortsätt till innehållet

Hyra av lokaler och uppdragsutbildning

Karlebynejdens institut hyr ut lokaler som det förvaltar vid två verksamhetsställen

 • Institutshuset, Vasavägen 7
 • Konsthuset Renlund
  • Stendelen, bildkonstskolans lokaler, Folkskolegatan 6 b
  • Trädelen, Borgmästaregatan 32

Karlebynejdens institut använder de lokaler som hyrs ut i första hand för sin egen verksamhet. Lokalerna hyrs ut när de är lediga.

Tillgänglighet

Beakta att inte alla institutets lokaler är tillgänglighetsanpassade. Det finns två tillgänglighetsanpassade hissar i Institutshuset, vilket innebär att alla våningar kan nås t.ex. med rullstol. En ramp har byggts vid ingången till trädelen av Konsthuset Renlund för att förbättra framkomligheten. Stensidan av Konsthuset Renlund (bildkonstskolan) är inte tillgänglighetsanpassad. Det lönar sig att besöka lokalen före du hyr den för att se hur man tar sig till lokalen och om den är tillgänglighetsanpassad.

Hyresavtal och bokning av en lokal

Ett skriftligt avtal ska alltid ingås om hyrning och användning av en lokal. I avtalet förbinder sig den som bokar lokalen att följa de regler och anvisningar som gäller användningen av institutets lokaler. Den som hyr lokalen ska bekanta sig omsorgsfullt med anvisningarna och reglerna för användningen av lokalerna.

Bokningen ska annulleras minst en vecka före hyrtiden, hela hyresavgiften tas ut för annulleringar som görs efter det.

Kontaktuppgifter – bokningar och hyresavtal

 • Institutets kvällsservicesekreterare sköter uthyrningen av institutshusets lokaler, ta kontakt per e-post: kso@kokkola.fi
  Bildkonstskolans servicesekreterare sköter uthyrningen av Konsthuset Renlunds lokaler (trädelen och stendelen), ktk-bks@kokkola.fi

Hyrespriser

Lokalerna vid Karlebynejdens institut (Institutshuset och Konsthuset Renlund) hyrs ut enligt gällande priser som godkänts av nämnden för undervisning och fostran 14.6.2022. Nämnden för undervisning och fostran har 14.6.2022 godkänt separata hyrespriser för grafikverkstaden och Galleri August som är belägna i bildkonstskolans lokaler i Konsthuset Renlund samt klassrummen Herman och Konsthörnet i trädelen av Konsthuset Renlund. Hyrespriserna för samtliga lokaler hittar du om du går in på respektive lokal i menyn.

 • Festsal

  • Sittplatser för 120 personer om scenen räcker för uppträdandet.
  • Mat och dryck får inte tas med till festsalen.
  • Möjlighet att använda elevcaféet; den som hyr lokalen ska själv ordna servering o.d. (t.ex. catering).
  • Festsalen ska bokas senast två veckor före tillställningen.
  • Obs! Bokningar för sommaren ska göras före 15.5.
  • Institutshuset har tillgänglighetsanpassade hissar.

  Teknik

  Ljudåtergivning

  • 3 trådlösa mikrofoner för talare
  • 5 mikrofoner för sång
  • mixerbord med 8 kanaler
  • 2 aktiva högtalare
  • 2 Bose-högtalare

  Ljusteknik

  Scenbelysning

  • 4 DMX-styrda LED-strålkastare i salens tak
  • beredskap för 6 DMX-styrda LED-strålkastare med stativ
  • DMX-ljusmixer

  AV-teknik

  • Videoprojektor
  • Dator (PC)
  • Blu-ray-spelare
  • Dokumentkamera

  Hyrespriser

  • 14,09 €/h (inkl. moms 24 %) + eventuell städning
  • 300,00 €/dygn kl. 8.00-22.00 (inkl. moms 24 %) + eventuell städning

  Bokningar och ytterligare information

  • kvällsservicesekreterare, kso@kokkola.fi
 • Det finns olika slags klassrum vid Institutshuset som kan hyras enligt avtal

  • Helmi-klassen, hantverksverkstad (specialklassrum)
  • Katri-klassen, undervisningslokal för 16 studerande
  • Kerstin-klassen, undervisningslokal för 22 studerande
  • Vuokko-klassen, undervisningslokal för 22 studerande
  • Matti-klassen, undervisningslokal för 24 studerande
  • Evald-klassen, datorklass med plats för 16 studerande

  I alla klasser finns dator, videoprojektor, dokumentkamera, tuschtavla och svarta tavlan.

  Hyrespriser

  • specialklassrum 27,00 €/h (inkl. moms 24 %)
  • undervisningslokal 8,00 €/h (inkl. moms 24 %)
  • datorklass 27,00 €/h (inkl. moms 24 %)

  Bokningar och ytterligare information

  • kvällsservicesekreterare, kso@kokkola.fi
 • Danssalen i trädelen av Konsthuset Renlund är 67,5 m2 stor. Till salens utrustning hör dansmatta, spegel, stång och bluetooth-högtalare. Salen kan mörkläggas med rullgardiner.

  Hyrespriser

  • vuxna, motionsbruk 10,00 €/h (inkl. moms 10 %)
  • vuxna, annat bruk 11,27 €/h (inkl. moms 24 %)
  • juniorer, motionsbruk 4,00/h (inkl. moms 10 %)
  • juniorer, annat bruk 4,51/h (inkl. moms 24 %)

  Bokningar och ytterligare information

  • rektor, tfn. 044 780 9526 eller ktk-bks@kokkola.fi
 • Lokalerna Herman och Konsthörnet samt medieverkstaden Brita-Maria som är belägna i trädelen av Konsthuset Renlund.

  Hyrespriser

  Herman

  • 8,00 €/h, 40,00 €/dag, 100 €/vecka (inkl. moms 24 %)
  • Lokalen är 50,5 m2 och hyrs ut utan möbler. Lokalen lämpar sig som t.ex. övningslokal för uppträdande grupper.

  Konsthörnet

  • 8,00 €/h, 40,00 €/dag, 100 €/vecka (inkl. moms 24 %)
  • Lokalen är 58 m2 och möblerad med möbler i jugendstil. Lokalen lämpar sig som t.ex. mötesrum eller undervisningslokal för diskuterande grupper. Konsthörnet är utrustad med en digital skärm.

  Brita-Maria

  • 27,00 €/h (inkl. moms 24 %)
  • Lokalen är utrustad till medieverkstad och där finns datorer för 12 personer. Till klassens utrustning hör en digital skärm.

  Bokningar och ytterligare information

  • rektor, tfn. 044 780 9526 eller ktk-bks@kokkola.fi
 • Villkor för användningen av grafikverkstaden

  Karlebynejdens institut och bildkonstskolan har lokaler som kan hyras för självständigt arbete i verkstadsform av en enskild person eller en grupp på 2–4 personer. Lokalerna får användas mot en avgift med rektorns tillstånd under sådana tider när det inte ordnas undervisning i lokalerna.

  • Användningen av lokalerna förutsätter grundläggande färdigheter och kunskaper i hur verktygen används på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.
  • Användaren ansvarar för att hålla lokalerna rena och i ordning och för korrekt sortering av avfall. Användaren är skyldig att ersätta eventuella skador.
  • Användaren kopplar ur elapparater och släcker belysningen då hen lämnar lokalerna och ser till att fönster och dörrar är stängda.
  • Om det inte samtidigt finns andra på plats i skolan ska ytterdörrarna hållas låsta.
  • Material såsom papper, färger och plåtar ingår inte i priset för arbete i verkstadsform. I hyran ingår syror samt rengöringsmaterial och -redskap (järnklorid, ättikssaltvatten, matolja, kristallsoda, diskmedel + skurmedel, tarlatan och makulaturpapper).
  • Det är förbjudet att använda lösningsmedel i lokalen.
  • Användaren arbetar på eget ansvar. Lokalerna får inte användas mellan kl. 21.00 och 8.00.
  • Avbokningar ska göras senast dagen innan. Oanvänd bokning faktureras.

  Priser

  • 1-5 h, 25,00 € / person (inkl. moms 24 %)
  • 5-10 h, 38,00 € / person (inkl. moms 24 %)

  Bokningar och ytterligare information

  • rektor, tfn. 044 780 9526 eller ktk-bks@kokkola.fi
 • Ryktet säger att det bor ett vänligt spöke i bildkonstskolan, spöket August. August vill ingen illa, men ibland roar hand sig med att spela bildkonstskolans lärare och elever ett spratt. Augusts favoritsysselsättning är att gömma lärarnas nycklar och ibland även elevernas verk.

  För att hålla August på gott humör, har vi beslutat att namnge bildkonstskolans nya galleri efter honom. Galleri August är beläget mittemot kontoret på första våningen i Konsthuset Renlunds stenbyggnad. I lokalen ordnas utställningar av bildkonstskolans grupper och institutets vuxengrupper, men lokalen kan också bokas av utomstående för ordnande av utställningar.

  Priser

  • 50,00 € / vecka (inkl. moms 24 %)

  I hyran ingår endast lokalen och utställningsstånd enligt överenskommelse. Utställaren ansvarar själv för att bygga och montera ner utställningen, för nödvändiga försäkringar, kommunikation och eventuella vernissagearrangemang, och om utställaren vill, för övervakning av utställningen. Utställningens öppettider avtalas separat för varje utställning.

  Bokningar och ytterligare information

  • rektor, tfn. 044 780 9526 eller ktk-bks@kokkola.fi

  En fritt formulerad utställningsansökan med önskemål om utställningens tidpunkt kan skickas till bildkonstskolans rektor. Foga bilder av verken till utställningsansökan.

  Galleri August planritning och bilder.

Uppdragsutbildning

Vårt institut erbjuder även företag, föreningar, inrättningar, olika projekt mm möjlighet att köpa undervisning och service enligt eget behov.

Tilläggsuppgifter:

Sixten Sandström, sixten.sandstrom@kokkola.fi, tfn 044 780 9532