Fortsätt till innehållet

Allmänt om servicesedlar

Familjerna kan om de vill söka en plats i ett privat daghem eller gruppfamiljedaghem.

Karleby stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en servicesedel.

Verksamheten i privata daghem regleras och styrs av samma lagar, förordningar och bestämmelser som kommunens egen småbarnspedagogiska verksamhet.

Karleby stad ansvarar för tillsynen av privata småbarnspedagogiska tjänster. Förutom tillsynsansvaret ger Karleby stad handledning och råd till de privata serviceproducenterna som den godkänt. Vid tillsynen och handledningen iakttas regelboken för privat småbarnspedagogik.

Regelbok för privat småbarnspedagogik (fr.o.m 1.1.2024)

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken