Fortsätt till innehållet

Servicesedeln är understöd som kommunen beviljar då familjen väljer en plats hos en privat serviceproducent som kommunen godkänt (privat daghem eller gruppfamiljedaghem).

Servicesedeln inom småbarnspedagogiken beviljas skilt för varje barn. Stöd för privat vård av barn och stöd för hemvård av barn kan inte erhållas samtidigt.

Du kan ansöka om servicesedeln då ditt barn beviljats en plats i ett privat daghem. Kom ihåg att ansöka om servicesedeln före barnet börjar i daghemmet.

 • 1. Kontakta daghemmet

  • Kontakta serviceproducenten och fråga om det finns lediga platser i servicesedelenheten.

   

  2. Ingå serviceavtal med daghemmet

  • Om du får en plats i en servicesedelenhet ska du ingå ett serviceavtal med serviceproducenten.
  • Serviceproducenten skickar en kopia av avtalet till Karleby stad.

  Serviceavtal

   

  3. Ansök om servicesedel

  • Ansök om servicesedel med elektronisk ansökan om småbarnspedagogik.
  • Välj servicesedeln som verksamhetsform.
  • Som plats inom småbarnspedagogiken ska du ange den privata servicesedelenheten.
  • Du kan bara välja den servicesedelenheten som du har ingått avtal med. Beakta även att du inte samtidigt kan ansöka om ett andrahandsalternativ vid en kommunal enhet för småbarnspedagogik.

  Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

   

  4. Beslut om servicesedel

  • Beslutet om servicesedelns värde skickas både till dig och daghemmet. Daghemmet fakturerar dig för den fastställda servicesedelens självriskandel.

   

  Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska myndighetsbeslut på webbplatsen suomi.fi så får du ett meddelande om beslutet genast när det har fattats (www.suomi.fi > meddelanden > läs och skicka meddelanden)

  Om du inte godkänner mottagandet av elektroniska beslut får du beslutet per brev inom cirka 7 arbetsdagar från det att beslutet skickas.

   

 • Kommunen bestämmer servicesedelns värde. Servicesedelns värde bestäms utgående från barnets ålder, barnets tid i småbarnspedagogiken, familjens storlek och familjens inkomster. Servicesedelns värde betalas ut till serviceproducenten.

  Familjen står för självriskandelen. Om du inte godkänner servicesedelns högsta självriskandel ska du lämna in familjens inkomstuppgifter till Karleby stads tjänster för småbarnspedagogik/servicehandledaren inom småbarnspedagogiken. Självriskandelen fastställs på samma grunder som klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken. Familjen betalar självriskandelen till serviceproducenten.

  Om klienten inte lämnar in de inkomstutredningar som krävs före den sista dagen i den innevarande månaden, fastställs självriskandelen i enlighet med den högsta avgiften för småbarnspedagogik. Självriskandelen justeras inte retroaktivt.

  Servicesedelns värde ändras när barnet fyller 3 år. Ändringen inverkar inte på självriskandelen men den inverkar på andelen som betalas ut till serviceproducenten. Ett nytt beslut skickas till familjen och serviceproducenten för kännedom.

  Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för frånvaro på grund av faderskaps- och föräldraledighet. Serviceproducenten beviljar avgiftsbefrielse. Lämna in blanketten om föräldraledighet till servicesedelenhet.

  Servicesedelns värde fr.o.m. 1.1.2024

  Behövliga inkomstuppgifter

  Läs mera om föräldraledighet

  Länk till blanketten Anmälan om föräldraledighet

 • Meddela Karleby stads servicehandledare omgående om ändringar som rör småbarnspedagogiken (bl.a. servicebehov, familjens inkomster, ändringar i familjeförhållanden, uppsägning av plats). Serviceproducenten bör även vara medveten om ändringarna.

  Meddela om ändringar via den elektroniska ärendehanteringen.

   

 • Kontakta servicesedelns servicehandledare per e-post
  varhaiskasvatus(at)kokkola.fi.

  Du kan också skicka e-post och be servicehandledaren kontakta dig per telefon.

  Servicesedelenheter i Karleby