Fortsätt till innehållet

Tidtabell 21.8.2023 – 31.5.2024

Bokbussen kör inte under höstlovet,  jullovet och sportlovet. Kvällen innan en högtidsdag kör bokbussen en kortare rutt.

Vi reserverar oss rätten att göra förändringar i tidtabellen som beror på bussreparationer och sjukdom. Akuta förändringar meddelas på bibliotekets nätsidor.

Måndag

13.30-13.45   Rytibackens förskola, Hintsevägen 1
13.55-14.10   Halkokari, Lottelundsvägen / Amorvägen
14.15-14.35   Halkokari daghem, Sundhagsvägen 23
14.45-15.10   Ulkometsä daghem, Utskogsvägen 1
15.20-15.35   Halkokarivägen 20 (skola)
16.05-16.20   Månvarvet / Mångränden
16.25-16.40   Lillrytivägen / Rytiliden
16.45-17.05   Rytibacken, Videvägen, ekopunkt
17.10-17.30   Halkokari, Tonsättarevägen 18
17.35-18.00   Halkokari, Druvvägen / Vingårdsvägen
18.05-18.20   Halkokari, Kompassvägen / Halkokarivägen
18.25-18.40   Halkokari, Kanaanslandsvägen / Storsegelvägen

Tisdag 1 – udda veckor

11.40-12.10   Halkokari skola (skoltid)
12.15-12.45   Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4
13.30-13.50   Hakalax daghem, Runebergsgatan 25-27
13.55-14.15   Hemskogens daghem, Runebergsgatan 62
14.20-14.35   Björkgrensstigen 28
14.40-15.00   Storkisbackens daghem, Hagagatan 24
15.35-16.05   Kulibacksvägen, ekopunkt
16.10-16.25   Skogsbärsvägen / Lingonvägen
16.30-16.50   Björnstråket / Björnringen 2
17.00-17.15   Kaustar, Måsalavägen 7
17.20-17.40   Svedjeröksvägen, ekopunkt
17.45-18.15   Rivägen / Bodvägen
18.25-18.40   Ventus, Hemgårdsvägen 8

Tisdag 2 – jämna veckor

11.40-12.10   Storkisbackens skola (skoltid)
12.15-12.45   Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4
13.30-13.50   Hakalax daghem, Runebergsgatan 25-27
13.55-14.15   Hemskogens daghem, Runebergsgatan 62
14.20-14.35   Björkgrensstigen 28
14.40-15.00   Storkisbackens daghem, Hagagatan 24
15.35-16.05   Kulibacksvägen, ekopunkt
16.10-16.25   Skogsbärsvägen / Lingonvägen
16.30-16.50   Björnstråket / Björnringen 2
17.05-17.25   Rimmivägen / Gamla stationsvägen
17.35-17.50   Witickvägen / Korplaxvägen
18.10-18.30   Åivovägen / Lahnakoskivägen, ekopunkt

Onsdag 1 – udda veckor

11.50-12.20   Såka skola, Gamla Skrabbvägen 15 (skoltid)
13.30-13.55   Vinge daghem, Roosgatan 9
14.45-15.10   Lidsle, Söderbackavägen/ Lidslevägen
15.30-15.55   Yxpila, Lahdenperävägen / Gräddvägen
16.20-16.45   Högsveden, Högsvedsvägen / Björklidsvägen
16.50-17.15   Högsveden, Högsvedsvägen / Juukkovägen
17.40-18.05   Öja, Djupsund, Hagafolksvägen 3
18.20-18.40   Yxpila sportplan, Lemminkäinengatan / Louhigatan

Onsdag 2 – jämna veckor

9.00-9.40       Storby skola, Broändavägen 12
9.55-10.20     Yxpila skola +  daghem, Pottstrandsvägen 15
10.25-10.45   Yxpilas daghem, Väinämöinengatan 1
11.30-11.50   Pikiruukki språkbad / Daghemmet Keltaviiri, Falandersgatan
11.55-12.15   Daghemmet Trivselvrån, Folkskolegatan 9
12.25-12.45   Pikiruukki daghem, Beckbruket
13.30-13.45   Lastenkammari, Granbacken, Movägen 2
13.50-14.10  Kyrkbackens daghem, Ventusvägen 27
14.20-14.40   Daghemmet Keltaviiri, Mariegatan 8
14.45-15.05  Mariegatans skola, Mariegatan 16 L 2

Torsdag 1  – udda veckor

11.40-12.00   Villa skola, Hemgårdsvägen 8 (skoltid)
12.25-12.45   Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6 (skoltid)
13.30-13.55   Storby daghem / förskola, Broändavägen 12
14.10-14.25   Attendo Hakalahti, Ilkkavägen 1
14.40-15.00   Raxovägen 16
15.30-15.50   Hangas, Flyttblocksvägen
15.55-16.15   Granbacken, Skogshöjdsvägen / Granrisvägen
16.20-16.40   Tjäruholmsvägen 34
16.50-17.10   Tullbacken, Vingervägen
17.20-17.45    Halkokari, Utskogsvägen 9
17.50-18.20   Halkokari, Utskogsstigen 25

Torsdag 2 – jämna veckor

11.40-12.30   Storby skola, Broändavägen 12 (skoltid)
12.30-12.45   Storby skola, specialklasser, Broändavägen 12 (skoltid)
13.30-13.55   Storby daghem / förskola, Broändavägen 12
14.05-14.30   Tullåsens daghem, Libecksgatan 32
14.50-15.10   Såka, byagården
15.15-15.30   Mesibacka, Mesibackavägen 27
16.15-16.30   Granbacken, ekopunkt, Skogshöjdsvägen / Småskogsvägen
16.35-16.50   Granbacken, Skogshöjdsvägen / Svampvägen
16.55-17.15   Hangas, Vänderrotsvägen / Gullrisvägen
17.20-17.40   Blåbärsbacken, Harsyrevägen / Rävfarmsvägen
17.55-18.15   Strandskatevägen 25-27
18.20-18.40   Beckbruket, Beckvägen

Fredag 1 – udda veckor skoltid

8.45-  9.25     Ruotsalo daghem + skola,  Ruotsalo byväg 72
9.40-10.20     Peltokorpi skola, Peltokorventie 371
11.20-11.50   Öja daghem + Öja skola, Öjavägen 454
12.10-12.30   Tullåsens daghem, Libecksgatan 32

Fredag 2 – jämna veckor skoltid

8.45-  9.05     Svenska daghemmet, Västra kyrkogatan 47
9.10-  9.40     Chydenius skola, Anders Chydeniusgatan
9.50-10.10     Kaustar daghem, Svedjevägen 5
10.15-10.40   Kaustar skola + förskola, Kaustarvägen 13
11.15-12.00   Rytibackens skola, Rytivägen 16
12.15-12.30   Storby daghem, Elisabetsvägen 16