Fortsätt till innehållet

Bokbussens tidtabell på sommaren

Tidtabell 1.6 – 18.8.2024

Bokbussen kör inte i juli. Bokbussen kör inte på torsdag 20.6.

Vi reserverar oss rätten att göra förändringar i tidtabellen som beror på bussreparationer och sjukdom. Akuta förändringar meddelas på bibliotekets nätsidan kokkola.fi/kirjasto.

Måndag

13.30-13.45   Rytibackens förskola, Hintsevägen 1
13.55-14.10   Halkokari, Lottelundsvägen / Amorvägen
14.15-14.35   Halkokari daghem, Sundhagsvägen 23
14.45-15.10   Ulkometsä daghem, Utskogsvägen 1
15.20-15.35   Halkokarivägen 20 (skola)
16.05-16.20   Månvarvet / Mångränden
16.25-16.40   Lillrytivägen / Rytiliden
16.45-17.05   Rytibacken, Videvägen, ekopunkt
17.10-17.30   Halkokari, Tonsättarevägen 18
17.35-18.00   Halkokari, Druvvägen / Vingårdsvägen
18.05-18.20   Halkokari, Kompassvägen / Halkokarivägen
18.25-18.40   Halkokari, Kanaanslandsvägen / Storsegelvägen

Tisdag 1 – udda veckor

13.30-13.50   Hakalax daghem, Runebergsgatan 25-27
13.55-14.15   Hemskogens daghem, Runebergsgatan 62
14.20-14.35   Björkgrensstigen 28
14.40-15.00   Storkisbackens daghem, Hagagatan 24
15.35-16.05   Kulibacksvägen, ekopunkt
16.10-16.25   Skogsbärsvägen / Lingonvägen
16.30-16.50   Björnstråket / Björnringen 2
17.00-17.15   Kaustar, Måsalavägen 7
17.20-17.40   Svedjeröksvägen, ekopunkt
17.45-18.15   Rivägen / Bodvägen
18.25-18.40   Ventus, Hemgårdsvägen 8

Tisdag 2 – jämna veckor

13.30-13.50   Hakalax daghem, Runebergsgatan 25-27
13.55-14.15   Hemskogens daghem, Runebergsgatan 62
14.20-14.35   Björkgrensstigen 28
14.40-15.00   Storkisbackens daghem, Hagagatan 24
15.35-16.05   Kulibacksvägen, ekopunkt
16.10-16.25   Skogsbärsvägen / Lingonvägen
16.30-16.50   Björnstråket / Björnringen 2
17.05-17.25   Rimmivägen / Gamla stationsvägen
17.35-17.50   Witickvägen / Korplaxvägen
18.10-18.30   Åivovägen / Lahnakoskivägen, ekopunkt

Onsdag 1 – udda veckor

13.30-13.55   Vinge daghem, Roosgatan 9
14.45-15.10   Lidsle, Söderbackavägen/ Lidslevägen
15.30-15.55   Yxpila, Lahdenperävägen / Gräddvägen
16.20-16.45   Högsveden, Högsvedsvägen / Björklidsvägen
16.50-17.15   Högsveden, Högsvedsvägen / Juukkovägen
17.40-18.05   Öja, Djupsund, Hagafolksvägen 3
18.20-18.40   Yxpila sportplan, Lemminkäinengatan / Louhigatan

Onsdag 2 – jämna veckor

9.20 – 9.40   Svenska daghemmet, Västra Kyrkogatan 47
9.55-10.20     Yxpila daghem, Pottstrandsvägen 15
10.25-10.45   Yxpilas daghem, Väinämöinengatan 1
11.30-11.50   Pikiruukki språkbad / Daghemmet Keltaviiri, Falandersgatan
11.55-12.15   Daghemmet Trivselvrån, Folkskolegatan 9
12.25-12.45   Pikiruukki daghem, Beckbruket
13.30-13.45   Lastenkammari, Granbacken, Movägen 2
13.50-14.10  Kyrkbackens daghem, Ventusvägen 27
14.20-14.40   Daghemmet Keltaviiri, Mariegatan 8
14.45-15.05  Mariegatans skola, Mariegatan 16 L 2

Torsdag 1  – udda veckor

13.30-13.55   Storby daghem / förskola, Broändavägen 12
14.10-14.25   Attendo Hakalahti, Ilkkavägen 1
14.40-15.00   Raxovägen 16
15.30-15.50   Hangas, Flyttblocksvägen
15.55-16.15   Granbacken, Skogshöjdsvägen / Granrisvägen
16.20-16.40   Tjäruholmsvägen 34
16.50-17.10   Tullbacken, Vingervägen
17.20-17.45    Halkokari, Utskogsvägen 9
17.50-18.20   Halkokari, Utskogsstigen 25

Torsdag 2 – jämna veckor

13.30-13.55   Storby daghem / förskola, Broändavägen 12
14.05-14.30   Tullåsens daghem, Libecksgatan 32
14.50-15.10   Såka, byagården
15.15-15.30   Mesibacka, Mesibackavägen 27
16.15-16.30   Granbacken, ekopunkt, Skogshöjdsvägen / Småskogsvägen
16.35-16.50   Granbacken, Skogshöjdsvägen / Svampvägen
16.55-17.15   Hangas, Vänderrotsvägen / Gullrisvägen
17.20-17.40   Blåbärsbacken, Harsyrevägen / Rävfarmsvägen
17.55-18.15   Strandskatevägen 25-27
18.20-18.40   Beckbruket, Beckvägen

Fredag

Bokbussen kör inte