Fortsätt till innehållet

Motionsbanor och -trappor

På olika håll i Karleby finns mångsidiga motionsbanor och tre motionstrappor för rask motion. Motionsbanornas längd varierar mellan 700 meter och 9,7 kilometer.​

Motionsbanor

  • Längd sammanlagt 9,7 km, olika långa rutter
  • Parkering

  Visa på karta

  • Motionsbanan vid Köukarbacken har stora höjdvariationer.
  • Längd sammanlagt 8,0 km. Olika långa rutter.
  • Motionsbanan förenas med friluftsleder.
  • På området finns dessutom en terrängcykelbana på FM-nivå och en frisbeegolfbana med 18 korgar.
  • Parkering

  Visa på karta

  • Motionsbanan i Houraati ligger invid riksväg 8 mellan Lochteå och Maringais.
  • Banan förenas med Lochteå kyrkbys friluftsleder.
  • Längd 5,7 km
  • Parkering

  Visa på karta

  • Motionsbanan i Rytikangas i Kelviå ligger vid Ritavägen.
  • Längd 5,4 km.
  • Motionstrappa i samband med banan.

  Visa på karta

  • Motionsbanan i Roskaruka omringar Roskaruka näridrottsplats.
  • På området finns t.ex. motionstrappa, utomhusgym och skejtplats.
  • Längd 2,0 km.
  • Parkering

  Visa på karta

 • Patamäki ligger mellan Hamnvägen och Fabriksgatan, nära Mesill industriområde

  • Längd 1,8 km.
  • Ingen parkering.

  Visa på karta

  • Längd 1,0 km.
  • Parkering vid skolan.

  Visa på karta

 • Motionsbanan ligger i Erkkilä i Lochteå, vid Ohtakarivägen. Motionsbanan anknyter till den populära friluftsleden Karipolku.

  • Längd 2 km.
  • Liten parkeringsplats.

  Visa på karta

 • Motionsbanan i Lochteå kyrkby är en del av spårnätet i Lochteå.

  • Längd 2 km.
  • Litet parkeringsområde i korsningen.

  Visa på karta

 • Kyrkbackens motionsbana ligger nära Kyrkbackens idrottsplan.

  • Längd 1,2 km.
  • Parkering på idrottsplanens parkeringsområde.

  Visa på karta

  • Längd 1 km.
  • Parkering vid allaktivitetshuset.

  Visa på karta

  • Längd 1 km.
  • Ingen parkering.

  Visa på karta

  • Längd 0,7 km.
  • Parkering.

  Visa på karta

  • Längd 0,7 km
  • Parkering

  Visa på karta

  • Längd 1,8 km.
  • Ingen egen parkering. Du kan parkera t.ex. vid skolan eller badstranden.

  Visa på karta