Fortsätt till innehållet
PrissgruppBeskrivningGrundpris 1-6 h användningTilläggstimmar/ timme
Snellman-salenKonsert, fest, konferens, mm.1 500 €70 €
Snellman-salenLokala föreningarnas tillställningar 625 €70 €
Snellman-salenOmfattande evenemangenligt anbudenligt anbud
Salens ljud, ljus och AV materialSe teknik och annan info350 €
Flygelstämning150 €

Moms 24€ tilläggs till priser.

Konsert- och konferensvärdens tjänster

Konsert- och konferensvärdens tjänster ingår i priset. Tilläggsavgift på söndagar, helgdagar, lördagskväll efter kl. 18.00. 50,00 €/ timme.

Aula- och klädförvaringstjänster

Aula- och klädförvaringstjänsterna ingår inte i priserna ovan. I regel svarar organisationer från Karleby för tjänsterna mot skild ersättning. Be om anbud.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Driftskostnaderna justeras varje år enligt ändringarna i kostnadsnivån.

Bokningsvillkor

Bokningen är bindande när kunden har fått en skriftlig bekräftelse av Karleby stad /Kultur tjänster och bokaren har inte begärt ändring inom 7 dagar. I hyran som uppbärs för Snellmanssalen och utrymmen i anknytning till den ingår normal städning, belysningselektriciteten samt teknisk apparatur som hör till utrymmets fasta utrustning. För extra apparater och tjänster faktureras skilt.

Om en tillställning eller ett evenemang på grund av sin natur kräver myndighetstillstånd, är beställaren skyldig att se till att tillståndsärendena är i sin ordning före tillställningen/evenemanget. Beställaren svarar också för avgifter som anknyter till tillstånden. Beställaren måste också bekanta sig med Snellmanssalens räddningsplan.

Betalningsvillkor

Karleby stad / Kultur tjänster fakturerar de överenskomna tjänsterna av bokaren. Fakturans betalningsvillkor är 10 dygn netto. Dröjsmålsränta 8 %.

Annuleringsvillkor

  • Senast 30 dygn före tillställningens början: inga kostnader.
  • 29-15 dygn före tillställningens början: 50 % av kostnaderna.
  • 14-8 dygn före tillställningens början: 75 % av kostnaderna.
  • 7-0 dygn före tillställningens början: 100 % av kostnaderna..