Fortsätt till innehållet
Karl Herman Renlundin muotokuva mikä on nähtävillä Roosin talolla.

K.H.Renlund – mecenaten bakom museet

Karl Herman Renlund föddes i Gamlakarleby 1850. Hans föräldrar var sjöman Petter Renlund och Brita Maria Skoglund. Karl Herman Renlund var en finsk järnhandlare, stordonator och mångfaldig lantdagsman som i stor grad har påverkat sin födelsestads kultur- och konstfält.

Den unga Karl Herman gick först i lägre elementarskola och tre år i övre elementarskola. År 1864 stod en flytt till Helsingfors på tur, när Renlund, som då var 14 år gammal, blev antagen som bodbetjänt  hos G. A. Herlins järnvaruaffär. Från Herlins gick han vidare till Stockmanns järnhandel, där han arbetade i fyra år, tills han år 1874 blev handelsresande hos firman Parviainen & Winter som grundats samma år. Köpmännen Anders Parviainen (1848-1887) och G. H. Winter grundade en affär som sålde kolonialvaror och järnvaror samt idkade grosshandel med brännolja och salt.

År 1878 dog Winter, som var delägare i företaget, och Renlund blev delägare i hans ställe. I detta sammanhang ändrades företagets namn till A. Parviainen & Co. Karl Herman Renlund var delägare i A. Parviainen & Co 1878-1884.  Kompansjoskapet upphörde 1884 då Anders Parviainen fortsatte med kolonialvaruhandeln och Renlund förfogade över firmans järnhandel.

Renlund var självständig järnhandlare på Mikaelsgatan i Helsingfors 1884-1905. Firman blev aktiebolag 1905 och fick namnet K. H. Renlund Ab. Karl Herman Renlund var verkställande direktör 1905-1908. Renlunds järnhandel blev den största i sin bransch i Finland. 1959 gick företaget över i OTK:s ägo och år 1993 övertogs affärsnamnet Renlund av Kesko när Eka-koncernen gick i konkurs.

Karl Herman Renlund var också verksam i många finska företag under sin tid.

  • A. Parviainen & co, direktör för oljeimporten 1887–1901
  • A. Parviainen & c:o oy, verkställande direktör 1901–1908
  • Suomen Naulakonttori oy, styrelseordförande1898–1908
  • delägare i bl.a. företagen Finska Ångfartygs Ab, Ferraria Ab, Pargas kalkbergs aktiebolag.

Karl Herman Renlund förknippas också med början av Karl Fazers karriär. Fazer vände sig i tiderna till Renlund när han räknat ut att han behöver 150 000 mark i lån för att grunda ett eget företag. Fazer begärde borgen av Renlund för denna summa. Renlunds svar var följande: ”Nej, det går jag inte med på, men jag går i borgen för 250 000 mark, det är den summa herr Fazer behöver.” Karl Fazers konditor på Glogatan 3 fick en god start och efter ett par år var skulden betald.

Renlund satt lantdagar i borgarståndet, först som Helsingfors representant 1888 och senare representerade han Gamlakarleby 1891, 1894, 1897, 1899, 1900, 1904–1905 och 1905–1906. Redan under sin livstid stödde han kulturen och konsten.

Renlund testamenterade 500 000 mark till grundandet av en stiftelse med namnet K. H. Renlunds Stiftelse för Finlands praktiskt geologiska undersökning. Stiftelsen, vars namn ändrades till K. H. Renlunds stiftelse 1990, stöder forsknignen i geologi i Finland. Renlund donerade sin konstsamling till Karleby stad och i Karleby grundades också ett barnhem och daghem med medel som Renlund donerat. Med Renlunds testamenterade medel grundades stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som sörjde bland annat för skolbespisningen för svenskspråkiga elever i Gamlakarleby. Renlunds konstsamling finns numera i K. H. Renlunds konstmuseum i Karleby, i Rooska gården som byggdes 1813.