Fortsätt till innehållet

Böcker av Veikko Salkio

Två Salkios böcker lutar mot en förvriden gren.
Veikko tar i sina memoarer upp såväl åren i den vackra naturen i Petsamo som hans krigsfångetid i tidigare Sovjetunionen.

Pummanki – Jäämeren suomalainen kalastajakylä ja sen tuho

Veikko Salkios memoarverk som berättar om byn Pummanki i Petsamo och om dess invånare samt om Salkios egna erfarenheter åren 1936–1939 då han bodde och arbetade i Petsamo.  Kustannusosuuskunta Länsirannikko, 2003. (på finska)

 

Pummangista Grjazovetsiin – Muistelmat talvisodan sotavankeudesta

Veikko Salkios memoarer om hans tid som krigsfånge från 28.11.1939 till april 1940. Boken innehåller också många brev som Salkio fick snart efter frigivningen av vänner och arbetskamrater. Redigerad: Pertti Hyttinen, Kustannusosuuskunta Länsirannikko, 2018. (på finska)

Flera sjöfågelarter vid Ishavets strand.
På bilden representeras ”lokala invånare” endast av ejderparet i mitten. Till vänster om dem ett praktejderpar, en art som är släkt med dem. Till vänster om dem en liten, pigg alkekung, till höger en alförrädare. – – Längst ner finns skärsnäppor, den enda vadaren som övervintrar vid Petsamos strand i flockar på t.o.m. tusentals fåglar. Ritning: Veikko Salkio.