Fortsätt till innehållet
Kuvassa värikäs taideteos, jossa sarjakuvamaisesti piirretyt sotilaat ovat lippujen keskellä

Och kriget var förfärligt

Och kriget var förfärligt har inspirerats av den lokalt betydande striden under Krimkriget, slaget vid Halkokari år 1854. Lyriken i sången Det åländska kriget om Krimkriget på Östersjön leder betraktarna till stämningen under kriget.

Utställningen tar fasta på stridstemat genom att visa verk som hör till Karleby stads samlingar. Det finns tolkningar från flera olika tidsperioder som hänför sig till krig, men som tolkas ur olika perspektiv. En del av utställningens konstnärer har upplevt krigets fasor på ett personligt plan, en del dokumenterar vad de har sett och läst, medan andra protesterar genom sin konst. En del har deltagit i marginalen för konstfältet och producerat en bildsamling från krig samtidigt som de kämpade om sin lämplighet för den existerande formen. Striderna avtecknas framför oss på många olika sätt och utmanar oss att fundera på de sinneslandskap och minnesbilder som öppnar sig genom dem.

Och kriget var förfärligt lyfter bland annat fram Veikko Vionojas kol- och blyertsteckningar med teman från vinterkriget, Sigurd Wettenhovi-Aspas bilder som utstrålar patriotism från finska kriget och Jaakko Valos betraktelsesätt på krigföring som föds fram ur pacifism. Josef Wittlichs målningar som avbildar första världskriget med naiv popkonst har uppstått inspirerade av andras bilder och historieböcker, i outsiderkonstnären Ilmari Salminens verk, där han använder collageteknik, finns försvarsmaktens stora namn i form av pressbildsurklipp.

Utställningen omfattar sensitiva och även svåra aspekter, den uppmuntrar till att fundera och granska krigsbilder som kanon. På utställningen får de som burit uniform i strid, de som drömt om det samt de som vägrat att bära vapen sina röster hörda. Vad som visar sig vara en passande skildring vid varje tidpunkt är beroende av tidsperiod, kultur och person.  Utställningen har kuraterats av konstamanuens Katriina Meller på K.H.Renlunds museum.