Fortsätt till innehållet
höstterminenvårterminen
Privatlektioner 30 min./vecka110 €115 €
Privatlektioner 30 min./vecka + biämne 15 min./vecka135 €140 €
2 huvudinstrument (2×30 min./vecka)175 €180 €
Examensinriktade studier med huvudinstrument 45 min./vecka
(inkl. examensnämndens avgift)
160 €165 €
Utöver privatlektioner veckovis bandundervisning 90 min.30 €30 €
Enbart bandundervisning 90 min./vecka60 €60 €
Instrumentundervisningsgrupp för nybörjare 30 min./vecka60 €60 €
Verkstäder20 €20 €
Rockskolans handledda tjänster för företag, föreningar och organisationer35 €35 €