Fortsätt till innehållet

Berättelsen om Karleby

Karleby har alltid varit internationell – eller åtminstone alltsedan Sveriges konung Gustav II Adolf grundade staden vid Bottniska vikens kust för 400 år sedan.

Staden utvecklades snabbt till en viktig hamnplats med tjärexport till Sverige och även längre ut i Europa. I gengäld importerades allt möjligt nödvändigt: råvaror, bruksföremål, strömningar inom vetenskap och konst samt en hel del nya idéer.

Havet har på så sätt redan under århundraden format stadsinvånarnas tankar, kultur och mentalitet. Kanske det är därför som det alltid har varit naturligt för Karlebyborna att blicka utåt mot omvärlden. Folk har begett sig ut i vida världen och nästan lika ofta återvänt. I Karleby har man insett att all visdom inte finns på nära håll utan öppenhet mot andra är en förutsättning för all utveckling.

Därför betyder havet så mycket mera för Karlebyborna än en vacker solnedgång och vattenskvalp. Havet är en symbol för tankens frihet och de möjligheter som världen erbjuder. Havet påminner oss om att allt är möjligt om man är tillräckligt företagsam och öppen för nya perspektiv.

KARLEBY – Vi har en bredare horisont.

  • Grundad: 1620
  • Kommunsammanslagningar: Öja kommun med Karleby kommun 1969, Karleby kommun med Gamlakarleby stad 1977.
   Kommunerna Kelviå, Lochteå och Ullava slogs samman med Karleby stad 2009
  • Invånarantal: 48 006 (31.12.2022)
  • Areal: 2 731 km² varav mark 1 444 m²
  • Invånare enligt modersmål: finskspråkiga 83,4 %, svenskspråkiga 12,2 % och andra språk 4,2 %.
  • Inkomstskatteprocent år 2023:  8,86%
  • Stadsfullmäktige 2017–2021: 43 ledamöter, C 10, SDP 8, Sannf 7,  KD 4, SFP 4, Saml 6, VF 3,  Gröna 2
  • Fullmäktiges ordförande: Tiina Isotalus (SDP)
  • Stadsstyrelsen: 12 ledamöter
  • Stadsstyrelsens ordförande: Sari Innanen (C)
  • Stadsdirektör: Stina Mattila
  • Personalantal: 2 318 anställda (31.12.2019)
  • De största arbetsgivarna: Karleby stad, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, Boliden Kokkola Oy, Jervois Finland Oy
  • Läge: Mellersta Österbotten, Bottniska vikens kust, till Helsingfors 483 km, till Jyväskylä 242 km, till Uleåborg 198 km
  • Grannkommuner: Halso, Kalajoki, Kannus, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Larsmo samt Toholampi
 • Karleby stad har 14 vänorter. Mera aktiv kontakt håller man årligen med 4–5 av vänorterna. Med de andra vänorterna har man mera sporadisk kontakt, t.ex. i anslutning till något särskilt evenemang.

  Averoy (Norge)

  Boldog (Ungern)

  Fitchburg (USA)

  Fredericia (Danmark)

  Fushun (Kina)

  Hatvan (Ungern)

  Härnösand (Sverige)

  Järva (Estland)

  Kristiansund (Norge)

  Marijampole (Litauen)

  Mörbylånga (Sverige)

  Ratingen (Tyskland)

  Sudbury (Kanada)

  Ullånger (Sverige)

 • Flygekorren

  Flygekorren har stora ögon, den är gråvit till färgen och väger lika litet som en kattunge. Flygekorrens levnadssätt är speciella: den rör sig i skymningen och på natten för att hitta föda och flyttar sig från ett träd till ett annat med hjälp av en hudflik som den breder ut när den glidflyger.

  Trots att det är frågan om en hotad art i Finland finns det överraskande mycket flygekorrar i Karleby. De förekommer i skogar som är belägna vid stränder och åkerkanter. Inom EU-området förekommer arten bara i Finland och Estland.

  Arten är en utmärkt indikator för värdefulla naturskogar. Av sin levnadsomgivning kräver flygekorren blandbestånd: lövträd erbjuder föda, träd med hål passar som bo och övervintringsplatser, i stora granar kan den äta sin föda och träden ger bra skydd mot rovdjur. Flygekorrens största hot är skogsbruket och särskilt minskningen av gammal grandunge. Flygekorren bygger också bo i fågelholkar och i brist på trädhålor ibland även på vindar.

  Siken

  Siken är också symbolfisken för Mellersta Österbottens landskap. Siken är ekonomiskt sett den viktigaste fiskarten i havsområdet utanför Karleby. I Perho å finns det också fortfarande ett bra sikbestånd.

  I Perho å förekommer älvsiken som växer sig stor, och på havsområdet förökas den något mindre sandsiken.

  Havsörnen

  Enligt legenden har Karleby stad fått sitt namn av havsörnar (Kokko-lintu) som brukade sitta och äta sitt byte på fyra stenar som stack ur havet på stadens nuvarande plats.

  Havsörnen är den största finländska rovfågeln. Arten höll på att försvinna från Finland men tack vare skyddsåtgärder återupplivas beståndet.

  Havsörnen häckade i Öja ända till 1975 när sista nästet förstördes i samband med skogshuggningar. Arten återvände till Karleby i början av 2000-talet och numera häckar 2–3 par havsörnar i staden. Arten är ganska vanlig vid havsstränderna men ändå alltid en betagande syn.

  Havtornen

  Havtornen är steniga stränders taggiga buskväxt. Den förekommer bara vid Bottniska viken och Ålands hav.

  Bäret är orangegult och innehåller rikligt med C-vitamin. Havtornen har även utnyttjats industriellt i Karleby.