Fortsätt till innehållet

Anvisning till idrottsplatsers användare om beredskap inför elavbrott

Under vintern kan man i Finland bli tvungna att genomföra planerade regionala elavbrott för att elektriciteten ska räcka till åt alla.

Regionala elavbrott kan räcka 1–2 h. Den mest sannolika tiden för elavbrotten är mellan kl. 8-10 och 17–19, då konsumtionen är som störst.

Vid idrottsplatserna avbryts verksamheten under elavbrott och användarna ledsagas ut för att säkerheten ska kunna garanteras.

Anvisning till idrottsplatsers användare om beredskap inför elavbrott

Håll din telefon laddad och ha till exempel med dig pannlampa till utomhusmotionsplatser. Bekanta dig med motionsplatsens utrymningsvägar i förväg. När det gäller salar som används självständigt ska den som har ansvar för turen förbereda sig med ficklampor/pannlampor eller dylikt. Observera att sms och samtal prioriteras före mobildata under elavbrott. Därför är mobildataförbindelser otillförlitliga under elavbrott.

Den som arrangerar ett evenemang för allmänheten eller en match ska själv förbereda sig på eventuella elavbrott och åtgärder som beror på dem som en del av evenemangets säkerhetsplan. Staden ordnar inte reservkraft.

 • Avbryt övningen eller matchen

  • Användningen av lokalen / idrottsprestationen ska avbrytas av säkerhetsskäl.
  • Redskapen får stå kvar om det inte är säkert att flytta dem till förrådet.
  • Matchens/evenemangets arrangör kommer överens om fortsatta arrangemang och tidtabeller med personalen.

  Lämna idrottslokalen

  • Man kommer ut ur lokalerna och byggnaderna även om passerkontrollen eller de elektriska låsen inte fungerar.
  • Hissarna fungerar inte under elavbrott.
  • När du lämnar byggnaden under ett elavbrott ska du försäkra dig om att dörrarna går i lås. Så förhindrar du att obehöriga kommer in i lokalen. Undvik att röra dig i onödan och håll dörrarna låsta.
  • I ledd hobbyverksamhet ska ledaren/ansvarspersonen ta hand om barnen på normalt sätt tills vårdnadshavarna hämtar dem. Deltagarna kan vänta på skjuts i aulan/tamburen under övervakning.

  Observera störningar i vattendistributionen

  • Under elavbrott ska vatten inte tappas i avloppsnätet.
  • Inte heller toaletter får spolas.
  • Observera att varmvattnet kan vara brännhett efter elavbrott.

  Gatu- och utebelysningen slås av. Använd reflex och ficklampa när du rör dig i mörkret.

  • Efter elavbrott fortsätter träningsturerna enligt reservationskalendern med beaktande av eventuella ändringar i matchen/evenemanget
  • Ta kontakt med lokaliteters jour om det efter elavbrott förekommer problem med att komma in i lokaler som används självständigt.
  • Karleby 044 780 9953 / 044 780 9902 / Kelviå, Ullava 0500 56 1205 / Lochteå 050 546 9652
  • När det gäller avbokade idrottsplatsreservationer faktureras inte för den tid som avbrottet varat. För reservationer som avbrutits faktureras för den del då det funnits tillgång till el.
  • Gör en anmälan per e-post om turer som blivit avbrutna: liikuntapaikkavaraukset@kokkola.fi
  • Avbrutna gymbesök eller turer för idrottstjänsters ledda grupper ersätts inte.