Fortsätt till innehållet
purjehdusveneitä laiturissa

Donation till arkivet tryggar seglingens kulturarv i Karleby och Finland

Museet och stadens äldsta idrottsförening, Gamlakarleby segelförening GSF hittade gemensam ton för att samla in, förvara och presentera unikt historiskt material. Samarbetet är ett gott exempel på hur offentliga och privata aktörer kan ta vara på kulturhistoriskt sett värdefulla dokument och fotografier i en tid då till exempel ekonomiska sparåtgärder gör verksamheten på båda hållen svårare. Inom föreningen GSF har frivilligarbetet långa traditioner, vilket slutligen också blir till stor nytta för allmänheten då materialet doneras till ett offentligt arkiv som finns till för just andra och tredje sektorn.

Hembygdsarkivet i Karleby innehåller redan sedan tidigare en fin samling unikt material rörande seglingssportens utveckling i Gamlakarleby, Karleby och Finland. Bakom en stor del av materialet finns Gamlakarleby Segelförening, stadens äldsta idrottsförening och landets fjärde äldsta segelförening, grundat år 1872. Föreningen, som nyss firat sina 150 år med bl.a. jubileumsfest och -historik, blickar med tacksamhet tillbaka på sina många verksamhetsår, mycket tack vara flera historieintresserade medlemmar. Personer som Hans ”Hasse” Holmqvist och hembygdsrådet Eero Huima, båda redan bortgångna, har gjort stora insatser för det lokala kulturarvet, genom att samla ihop, dokumentera och arkivera seglingens historia.

Kulturgärning genom digitalisering av fotografier

Föreningens nuvarande ordförande, Torbjörn Witting är glad över att den goda traditionen nu får en fortsättning:

– Vi har fortfarande flera medlemmar som jobbar hårt med att ta vara på vår fina historia. Till dessa hör bl.a. Christian Wiklund och Heikki Haimakainen som nu sett till att en unik fotografisamling kan doneras till Karleby hembygdsarkiv, som en del av GSF:s arkivsamling. Heikki gjorde en verklig kulturgärning då han i år digitaliserade tusentals fotografier, berättar Witting.

Vid K.H.Renlunds museum, som administrerar hembygdsarkivet ser man segelföreningens initiativ som ett praktexempel på en förenings ansvarsfulla omsorg för sin egen historia. Resultatet av ett sådant arbete blir i bästa fall det att alla intresserade kan ta del av materialet:

– Hembygdsarkivet finns till för att förvara och göra just sådant här material tillgängligt för alla intresserade. Utan dylika donation riskerar unikt material att gå förlorat. GSF har erbjudit ett välordnat material och dessutom digitaliserat fotografierna som nu doneras till arkivet, berättar museets informationsserviceamanuens Anna Katriina Puikko som också arbetar vid hembygdsarkivet.

Arkiven finns till för alla – GSF ger nya inblickar i idrottens historia

Segelföreningens 150-årshistorik från 2022 innehåller en uppsjö intressanta bilder, berättelser och tävlingsstatistik. Trots allt finns det en hel del material till, varav en del redan finns i arkivet och en del nu samlats ihop för att bilda en till donation till hembygdsarkivet. Vid museet kommer man att ha nytta av arkivmaterialet bland annat då man nu ska forska i idrottens och sportens historia. GSF planerar å sin sida att ha framme ett urval av fotona vid segelpaviljongen Mustakari.

Tilläggsinfo:

Erik Engberg, 044 780 9757 / erik.engberg(at)kokkola.fi forskningsamanuens, K.H.Renlunds museum
Torbjörn Witting, 040 511 9595 / torbjorn.witting(at)portofkokkola.fi ordf., Gamlakarleby Segelförening r.f. (GSF)