Fortsätt till innehållet

Tjänster för småbarnspedagogik har skickat meddelande om förskoleplats

Meddelande om förskoleplats har skickats fredag 21.1.2022 till vårdnadshavare för barn födda 2016.

Barnet har anvisats en plats i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Den avgiftsfria förskoletiden är 4 h/dag.

Beakta att vårdnadshavaren ska ansöka separat om småbarnspedagogiken som behövs utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen.

Vårdnadshavare får anvisningar om ansökan om småbarnspedagogik, skolskjuts och byte av plats som bilaga till meddelandet. Ansökningstiden går ut 7.2.2022.

Kontakta byrån för småbarnspedagogik om du inte har fått meddelandet senast 2.2.2022.

Om du har godkänt mottagandet av elektroniska dokument skickas meddelandet elektroniskt via webbtjänsten suomi.fi. Suomi.fi skickar ett meddelande om mottaget dokument till din e-post. Du kan läsa meddelandet och anvisningarna i webbtjänsten suomi.fi.

Om du inte har godkänt mottagandet av elektroniska beslut skickas meddelandet per brev. Meddelandet som skickas per brev levereras inom 7 arbetsdagar.

Om du i fortsättningen vill ha dokumenten i elektronisk form gå in och godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi. Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi