Fortsätt till innehållet

Ändringar i Anders Chydenius gatans trafikarrangemang vid Centralplan från och med tisdag 24.8

Båda filerna på Anders Chydenius gata är stängda på avsnittet Gustaf Adolfs gata – Katarinegatan på grund av att dagvattenledningen förnyas. Lederna för lätt trafik kan användas som vanligt.