Fortsätt till innehållet

Ändringar i Bysses tidtabeller 14–15.2

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry deltar i strejken 14–15.2.2024. Detta för med sig ändringar också i Pohjolan Matkas linjetrafik.

Ändringar i lokaltrafiken, Bysse:

  • SL2/ Rytibacken trafikerar som vanligt till kl. 15.00.
  • SL3/Halkokari trafikerar endast 12.10–15.00.

 

Ändringar är möjliga fram till 15.2.