Fortsätt till innehållet

Ändringar i parkeringen vid Roskaruka

P-platsen vid Roskaruka är stängd under hösten på grund av utbyggnadsarbete. Arrangemangen är en del av utvecklingen av området.

Som tillfällig p-plats fungerar grusplanen i korsningen av Storaleden och Galeasen, nära ekopunkten.

Karta om tillfällig p-plats i korsningen av Storaleden och Galeasen, nära ekopunkten.