Fortsätt till innehållet

Ändringar i ytbeläggningsarbetet på Långbrogatan

Stenläggningsarbetena som pågår på Långbrogatan måste avbrytas när det gäller avsnittet mellan Strandgatan och Storgatan. Avsikten var att arbetet på Långbrogatan skulle slutföras i sin helhet under sommaren. Vasa förvaltningsdomstol har behandlat ett besvär i ärendet och förbjuder verkställandet av beslutet om gatuplanen på avsnittet mellan Strandgatan och Storgatan.

Staden slutför arbetena på Långbrogatan i enlighet med den ursprungliga planen på avsnitten Sundet-Strandgatan och Storgatan-Östra Kyrkogatan. På grund av avbrottet kan arbetet på avsnittet mellan Strandgatan och Storgatan inte slutföras innan ett beslut i besvärsärendet har vunnit laga kraft eller något annat bestäms i ärendet.

Avsnittet mellan Strandgatan och Storgatan hålls grusbelagt tills ärendet blir löst.