Fortsätt till innehållet

Ansökan om sysselsättningsstöd har inletts

Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster.

Sysselsättningsstöd kan beviljas en förening vars verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättningen, hjälper långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärker deras kunnande.

Ansökningsprocessen är tvådelad. Först meddelas via e-tjänsterna att föreningen önskar få sysselsättningsstöd. Föreningen kan ansöka om sysselsättningsstöd via e-tjänsterna när som helst under 2022.

Om föreningen godkänns som mottagare av understöd förs ett inledande samtal. Föreningen ansöker om understöd för den arbetslösa arbetstagaren månatligen i e-tjänsterna via en separat ansökan.

Så här ansöker du