Fortsätt till innehållet

Ansökningstiden till tjänsten som Karleby stads personaldirektör förlängs

Ansökningstiden till tjänsten som personaldirektör gick ut den 15 januari 2024 kl. 15. Sammanlagt tretton ansökningar lämnades in. Ansökningstiden förlängs till den 2 februari kl. 12. De ansökningar som lämnades in inom den första utsatta tiden beaktas under den nya ansökningsomgången.

Behörighetsvillkor för tjänsten är högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom ansvarsområdet. Språkkrav är fullständig behärskning av det ena inhemska språket och minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket.