Fortsätt till innehållet

Ansvarsområdet Planering bjuder invånarna med i planeringen av Havsparken!

Havsparken är en länk mellan Karleby centrum och skärgården. Området byggdes för knappt 20 år sedan och renoverades grundligt 2020. Staden vill utveckla Havsparken vidare och göra den till ett attraktivt och känt område. Därför vill vi höra invånarnas tankar och idéer om Havsparkens nuläge och framtid: vad som är bra, vad som behöver förbättras, vad invånarna önskar fanns på området och hurdant de önskar området är om tio år.

Genom att svara på denna enkät deltar du i att göra Havsparken ännu bättre! Enkäten gäller Havsparken och beachvolleyplanerna bredvid campingområdet. Området hör till Karleby nationalstadspark.

Enkäten är öppen till 23.6.2024.

Svara på enkäten