Fortsätt till innehållet

Användningen av Rådhuset i fortsättningen

Vid Mannerheimplatsen står Rådhuset i empirstil som är en av Karlebys centrala byggnader. Byggnaden blev färdig 1842 och den har inrymt stadens förvaltning samt sjötullsrätt, stadsfängelse och rådstuvurätt. Senare har byggnaden använts bland annat som stadens festlokal.

För tillfället används Rådhuset av Mellersta Österbottens Kammarorkester som kontor och repetitionslokal. Dessa funktioner kommer att flytta till Musikcentrum Snellman som blir färdig 2024. Då står rådhuset i tur för en grundlig renovering och nya funktioner.

Den historiska byggnaden är skyddad och det framtida användningsändamålet ska lämpa sig för den värdefulla byggnaden. Nu är det alltså dags för idéer. Berätta för oss om dina tankar och önskemål när det gäller Rådhusets framtid här. Svara senast 5.5.2023.