Fortsätt till innehållet
Nuori näyttää sovellusta kassalla

Appen Nuorisopassi tas i bruk 11.4 för elever i årskurs sju

Appen Nuorisopassi tas i bruk i Karleby. Appen erbjuder förmåner till unga som kan användas under fritiden. Ibruktagandet sker i flera skeden. I första skedet erbjuds passet till elever i årskurs sju. I de följande skedena tas Nuorisopassi i bruk också för elever i grundskolans årskurs åtta och nio.

Staden har berett ibruktagandet av Nuorisopassi under vintern, bland annat genom att samla in samtycken från vårdnadshavarna för användning av passet. Hittills har cirka 300 vårdnadshavare till sjundeklassister gett sitt samtycke.

Nuorisopassi är en gratis mobilapp med hjälp av vilken unga erbjuds olika förmåner som kan användas på fritiden. Förmånerna kan vara gratis provbesök eller andra besök eller rabatt på servicen. Förmånen kan vara begränsad när det gäller antalet besök eller användningstiden. Appen ger också info om evenemang och hobbymöjligheter som är riktade till unga.

Appen Nuorisopassi finns i appbutiken. Eleverna i årskurs sju i Karleby kan logga in i appen från och med 11.4.2023. Veckan efter påsk startar också en Nuorisopassi-marknadsföringsturné till skolorna. Representanter för Nuorisopassi och stadens ungdomsledare hjälper vid behov till med att ladda ned appen och ger råd för användningen av den.

”Redan nu innehåller Nuorisopassi en riktigt bra mängd med olika förmåner, både stadens egen service och service som produceras av privata aktörer och organisationer. Vi vill gärna ha med ännu flera förmåner till unga” konstaterar ungdomsdirektör Pia Fraktman. Man hoppas alltså att så många serviceproducenter och organisationer som möjligt går med i Nuorisopassi. Appen är ett sätt att få unga att pröva på service och att få med nya deltagare i organisationernas verksamhet.

Karleby stad är med i UNICEF:s Barnvänlig kommun-utvecklingsarbete. I Karleby har barnen och de unga själva valt utvecklandet av hobbymöjligheterna till mål, vilket ibruktagandet av Nuorisopassi främjar.

“Stadens idrottstjänster ser fram emot att vara med i Nuorisopassi och erbjuder som första förmån ett gratis simhallsbesök till VesiVeijari. Vi vill uppmuntra unga att motionera och hoppas att denna förmån och de andra fina förmånerna i appen används aktivt” uppmuntrar idrottsdirektör Lotta Nyqvist.

Info om appen

  • Den information som behövs för ibruktagande av Nuorisopassi överförs från Wilma. För detta behövs vårdnadshavarens samtycke.
  • Karleby stads ungdomstjänster svarar för det lokala underhållet av appen (bl.a. ibruktagande, förmåner). Serviceproducenterna bär ansvaret för funktionerna till vilka förmåner erbjuds.
  • Uppgifter om förmånerna och användarna sparas datasäkert och i enlighet med dataskyddsförordningen i en molntjänst. Den lättanvända mobilappen fungerar också utanför nätförbindelsen.
  • Appen tillhandahålls av Otium Innovations Oy.