Fortsätt till innehållet

Arbetet med iståndsättande av Trullöns friluftsled inleds

Trullöns friluftsled i utkanten av staden iståndsätts. Arbetet inleds på nationalstadsparkens område och fortsätter senare närmare centrum.

Arbetet med iståndsättande och byggande av Trullöns friluftsled inleds inom de närmaste dagarna. Arbetet längs leden börjar med att växtlighet röjs och diken rensas. På de våtaste avsnitten läggs dräneringsrör och filterduk och delar av leden får en grusbeläggning. På så sätt kan ytan höjas och stigen göras torrare. Samtidigt styrs vatten bort från rutten.

”I fortsättningen ska man kunna gå Trullöns friluftsled torrskodd. En del av stigarna görs tillgängliga och avsikten är att det ska gå att nå till exempel djävulsåkern, d.v.s. klapperstensfältet, med rullstol. Längs rutten kommer det att finnas nya viloplatser och vyerna blir öppnare mot stranden. Få städer har en så fin och mångsidig friluftsled alldeles invid centrum”, konstaterar Rosanna Telaranta, som är projektkoordinator för Karleby nationalstadspark.

Till en början kan gruset och stenmjölet väcka uppmärksamhet, men de kommer snart att smälta in i terrängen. Det är vanligt att stigar iståndsätts på detta sätt. Metoden har konstaterats vara fungerande och stigarna kommer att tåla slitage väl. De partier av leden som är i bra skick kommer inte att göras om. Utöver att leden får ny beläggning kommer också nya skyltar att placeras ut. Temat för Trullöns led är landhöjningen och när arbetet är slutfört kan man bekanta sig med ämnet via virtuella skyltar som placeras ut längs leden. Utöver det parti som löper inom nationalstadsparkens område blir också den nya förbindelseleden mellan Strandstråket och Trullöns led färdig.

”Vi ser fram emot att göra Trullöns friluftsled mera tillgänglig, eftersom det finns mycket att se i Trullön. Området har mycket gammal skog och många djurarter, till exempel igelkottar och flygekorrar. Av de enskilda objekten är djävulsåkern kanske den mest imponerande”, berättar projektarbetare Jenni Silvola.

Leden kommer fortfarande att till stor del vara skidspår under vintrarna. Tack vare iståndsättningen blir det lättare att underhålla skidspåret och grunden blir jämnare. I och med att ledens hållbarhet förbättras blir det möjligt att använda den också som cykelled utanför skidsäsongen.