Fortsätt till innehållet

Arbetet med Konsthuset Renlunds konstgård inleds i Karleby

Karleby stad inleder arbetet för att bygga en konstgård på Konsthuset Renlunds tomt i april. Konstgården som ska stå klar vid utgången av 2024 kommer att bli en upplevelserik och mångkonstnärlig lärmiljö för konst- och kulturpedagogisk verksamhet. Säkerheten och trafikarrangemangen på gården kommer också att förbättras.

Stadens kulturaktörer samt daghem och skolor har involverats i planeringen av gårdsområdet. Invånarna i Tallåsens område har haft möjlighet att ge sin åsikt genom en invånarenkät. I planeringen av konstgården har särskilt barns önskemål beaktats. Planen beaktar också trädgårdsstadsdelen Tallåsens historia samt den på tomten belägna gamla Renlunds folkskolas historia.

På området byggs också olika arbetsområden och arbetsstationer som kan användas för att skapa konst och för utställningar. Gårdsstrukturerna och -områdena möjliggör att både tillfälliga och permanenta utställningar kan ställas ut. På gården byggs också en amfiteater och ett område där man kan uppträda vilka möjliggör olika icke-kommersiella föreställningar i mindre skala.

I planen har iakttagits perspektiv för ekologisk hållbarhet och hållbar utveckling. Det kommer att planteras nyttoväxter och finnas odlingslådor på konstgården som kan användas av områdets invånare. En del områden kommer att bevaras som ängar för pollinerare. Det ekologiska perspektivet har också en central pedagogisk betydelse.

Trots att barn och unga ligger i fokus för verksamheten, kan området användas av alla stadens invånare. Gården kommer att vara en stämningsfull plats för att ordna olika kulturevenemang och gården med dess eldplats kommer att bli ett gemenskapshöjande vardagsrum för områdets invånare.

De totala kostnaderna för byggandet av konstgården uppskattas till 700 000 euro. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. har beviljat ett bidrag på 550 000 euro för att förverkliga Konstgården.

Tutustu Taidepihan suunnitelmiin täällä