Fortsätt till innehållet

Ärendehanteringen för den arbetslösa arbetssökande ändras från och med maj

Den nya kundservicemodellen för med sig individuella, målinriktade och regelbundna möten och en intensiv stödprocess genast när du börjar söka arbete.

Den nya kundservicemodellen tas i bruk vid alla arbets- och näringsbyråer och i de kommuner som hör till försöket med sysselsättning.

Mer stöd med att söka arbete

I den nya modellen kan du snabbare diskutera frågor som gäller din sysselsättning med en expert. Efter inledningstillfället ordnas möten i tätare takt än tidigare och mer individuellt beroende på din egen situation.

En del av mötena ordnas ansikte mot ansikte på plats och en del på distans. Målet med mötena är att du ska få tillräckligt med stöd med att söka arbete. Din egen ansvarsexpert ger dig råd med att söka arbete, erbjuder lämpliga stödtjänster och funderar på de lämpligaste rutterna mot sysselsättning tillsammans med dig.

Den nya skyldigheten att söka arbete ökar självständigheten i arbetssökningen

För att beviljas arbetslöshetsförmån ska du fortsätta söka arbete. Nytt är att du beroende på din egen situation ska söka högst 4 arbetsplatser per månad. Detta bedöms individuellt och överenskoms i samband med att din individuella sysselsättningsplan görs upp och uppdateras.

I princip väljer du själv vilka arbetsmöjligheter du söker. De arbeten som du söker ska vara sådana som du skulle söka även i vanliga fall och som du kan anta att du kan få.

Påminnelser gör det lättare för den arbetssökande att följa sina skyldigheter

Enligt principerna i den nya modellen lindras karenserna, det vill säga de tidsfrister som inte ersätts, betydligt. Modellen tar också i bruk påminnelser till den arbetssökande, med hjälp av vilka det är lättare för kunden att följa den arbetssökandes skyldigheter.

Läs mer om den nya kundservicemodellen