Fortsätt till innehållet

Avlägsnandet av damm och sand från gatorna har börjat

Arbetet med att avlägsna damm och sand från gatorna i Karleby har börjat. På grund av den sena våren har man kunnat inleda arbetet en månad senare än vanligt. Det uppskattas att rengörandet av gatorna allt som allt tar cirka tre veckor. Arbetet utförs både med stadens egen och entreprenörers utrustning.

För att minska dammet har saltlösning spritts ut på gatuavsnitten. Saltlösningen binder dammet. Rengöringen görs med vatten och arbetet har inletts på olika håll i staden när nattfrost inte längre förekommer.