Fortsätt till innehållet

Bastu förstördes i brand på Renö

Bastubyggnaden på Renö förstördes i en brand på söndag 6.3.2022. Orsaken till branden utredes, och eventuella beslut i fråga om en ny bastubyggnad kommer att fattas under våren.

Staden påminner att det inte är tillåtet att besöka brandplatsen på grund av säkerhetsskäl.