Fortsätt till innehållet

Berätta din idé för utvecklingen av skejtplatsen i Korpparken och anmäl dig till bedömningsgruppen!

Skejtplatsen i Korpparken på Lappilbacken kommer att genomgå en grundlig renovering under kommande sommar. För renoveringen av skejtplatsen har i sin helhet reserverats 60 000 euro. Nu har du möjlighet att uttrycka dina önskemål gällande utvecklingen av skejtplatsen!

Skicka dina önskemål per e-post senast 16.3.2023 till adressen raimo.sillanpaa@kokkola.fi. Önskemålen beaktas i mån av möjlighet i planeringen av genomförandet av skjetplatsen.

Vi söker också några personer som är insatt i skejtning att delta i en noggrannare kvalitetsbedömning av skejtplatsen (ca 2 h). Villkor för deltagande är att du är över 18 år. Inget arvode betalas för deltagandet. Om du är intresserad ber vi dig berätta lite om dig själv i e-postmeddelandet.