Fortsätt till innehållet

Bildkonstskolans nya logo, Sininen puu – Det blåa trädet

Karleby bildkonstskolans nya logo

Bildkonstskolans nya logo baserar sig på bildkonstskolans före detta elevs, Tuulia Ahonens verk, Sininen puu. Verket har skapats i bildkonstskolan under handledning av läraren Merja Pohjonen. Det ursprungliga verket har utformats som ett kollage och som material har använts trä och akrylmål. Logon och dess olika versioner har planerats och utformats utifrån Ahonens verk av Karlebybon och grafiska designern Lotta Sundell, som även hon är bildkonstskolans före detta elev.

Bildkonstskolan är en del av Karlebynejdens institut. Institutets logo förnyades 2023 med anledning av institutets jubileumsår. Temat för institutets symbol är droppar av lärande och glädje. Lotta Sundell har också planerat institutets logo. Bildkonstskolans och institutets symboler bildar tillsammans en logotypfamilj både vad gäller formspråket och användningen av färger.

Trädets form i symbolen beskriver hur de grundläggande bildkonststudierna framskrider; under de gemensamma grundstudierna byggs först en stark stam av kunskap, färdigheter och eget uttryck och ju längre eleverna kommer i sina studier desto mer självständigt kan de förverkliga sig själv och välja sina egna uttrycksmetoder. Så småningom lossnar löven från trädet och flyger iväg i sina egna riktningar precis som eleverna går mot sina egna drömmar bärande på kreativitet, mod och självständigt tänkande.

I den officiella logon används olika nyanser av blått på samma sätt som i det ursprungliga verket. De blåa nyanserna har valts utifrån i färgerna Karleby stads varumärkesguide. Stadens färgvärld har fått sin inspiration från Karlebys stadsbild. I den skildras naturen, parkerna, havet, kuststaden och fasadfärgerna på byggnaderna i den gamla stadsdelen i Karleby. Även formspråket i bildkonstskolans logo går i linje med Karleby stads varumärke – de runda formerna på trädet är som kronpärlorna i stadens symbol, och vi vågar påstå att bildkonstskolan är en av stadens pärlor. Logon används också som en rund symbol, då är trädet vitt och i bakgrunden används i varierande grad färgalternativen för stadens varumärke.

Det finns också två flerfärgade versioner av logon; i samband med t.ex. fester eller evenemang kan trädet kläs i färger för att återspegla glädjen, färgerna och mångsidigheten då det gäller att ha bildkonst som en hobby.

I samband med att logon förnyas, förnyas också skolans namn. I fortsättningen kallas skolan kort och koncist för Karleby bildkonstskola, även om fokus fortfarande ligger på att undervisa barn och unga i bildkonst.