Fortsätt till innehållet
Kuorma-auton lavalta kaadetaan hiekkaa maahan.
Fotograf: Kuvituskuva

Bullervall byggs i Yxpila

Staden bygger en bullervall i Yxpila på remsan mellan Barnhemsgatan, järnvägen och kraftledningen. Med bullervallen vill man minska ljud som kommer från järnvägen till hamnen och sänka bullernivån på bostadsområdet. I byggandet av bullervallen utnyttjas jordmassor från stadens arbetsområden. Jordmassorna flyttas till platsen under våren och sommaren. För områdets invånare syns byggandet av bullervallen som lastbilstrafik vid transporten av jord.

Infomation: arbetschefMikko Takkula, tfn.  044 780 9154.