Fortsätt till innehållet

Bysses användarenkät har öppnats – svara och påverka!

Pohjolan Matka kartlägger via enkäten kundernas åsikter om stadstrafikens tidtabeller, rutter, biljetter och hållplatser. I enkäten kan du också ge egna förbättringsförslag. Påverka och svara senast 15.1.

Svara på enkäten