Fortsätt till innehållet

Chydenius-seminariet i Karleby

Ekonomisk tillväxt kräver innovationer – Hur kan vi nå nya genombrott? Årets Chydenius-seminarium i Karleby tar upp diskussionen om sambandet mellan innovationer och ekonomi hos oss och i övriga Norden.

Välkommen / Stina Mattila, Karleby stadsdirektör

Om Antti Isotalus livsverk – att värna om Chydenius värden i Karleby / Gustav Björkstrand, ordförande emeritus, Anders Chydenius stiftelse

Lösningar på Finlands problem / Aki Kangasharju, verkställande direktör, ETLA

Finlands ekonomi sämst i Nordens / Pasi Kuoppamäki, chefsekonom, Danske Bank

Frågor och diskussion

Som moderator fungerar chefsredaktör Suvi Tanner, Keskipohjanmaa, Hilla Group

Kaffe

Finland som kommande FUI-stormakt / Riikka Heikinheimo, direktör, Finlands Näringsliv EK

Från lokalt till globalt: forskningsinnovationer som ny affärsverksamhet / Ulla Lassi, professor, Uleåborgs universitet, Karleby universitetscenter Chydenius

Kommenterande inlägg / Matias Mäkynen, riksdagsledamot

Frågor och diskussion

15.45 Avslutande ord / Marko Aittola, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius

Chydenius-seminariet i Karleby är tillägnat stadsrådet Antti Isotalus minne.

Seminariets huvudarrangörer är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Andelslaget KPO, Mellersta Österbottens Andelsbank, Hilla Group och Österbottens Handelskammare.

Anmäla här

En kväll till minnet av stadsråd Antti Isotalus

Efter seminariet kl. 17 ordnas en kväll med minnen och musik för att hedra minnet av stadsråd Antti Isotalus. Raimo Vertainen med vänner står för musiken. Tillställningen är öppen för alla.