Fortsätt till innehållet

Coronaexponering i Isokylän koulu

Elever i årskurs 1 på två klasser i Isokylän koulu i Karleby har eventuellt exponerats för coronavirussmitta  fredag 14.5.

De exponerade klassernas elever och personalen som undervisat dem har försatts i karantän och klasserna övergår till distansundervisning 18.5. Vårdnadshavarna till de klasser som försatts i karantän informeras om undervisningsarrangemangen via Wilma. Karantänen pågår till 28.5.2021.

Undervisningen för övriga klasser i fastigheten för Storby allaktivitetshus fortsätter normalt i närundervisning. Också småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och eftisverksamheten fortsätter normalt.

Karleby stad uppmanar alla att stanna hemma även om symtomen är lindriga och testa sig för coronaviruset med låg tröskel.

 

Distansundervisning fortsätter för årskurs 7–9 och gymnasier

Undervisningen för årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen fortsätter som distansundervisning fram till 30.5. Också gymnasieutbildningen för unga och kvällsundervisningen i vuxengymnasiet fortsätter som distansundervisning fram till 30.5.

Korrigerad 18.5. kl. 12: datum för eventuell exponering fredag 14.5 (inte onsdag 12.5)