Fortsätt till innehållet

Coronaexponering i Kälviän kirkonkylän koulu

En klass i Kälviän kirkonkylän koulu har försatts i karantän på grund av en exponering som skett förra veckan, 19-21.5. Förutom årskurs 4 är personal och enskilda elever från olika klasser i karantän (totalt 32 personer).

De exponerade har övergått i distansundervisning 24.5. Vårdnadshavarna till klasserna som försatts i karantän har informerats om undervisningsarrangemangen via Wilma. Närundervisningen fortsätter som vanligt för övriga klasser i Kälviän kirkonkylän koulu. Också eftisverksamheten fortsätter som vanligt.

Karleby stad uppmanar att stanna hemma vid lindriga symtom och söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel.