Fortsätt till innehållet

Coronaexponering i Kiviniityn koulu

Klass 7M i Kiviniityn koulu, sammanlagt 23 personer, har försatts i karantän på grund av coronaexponering måndag 23.8 – tisdag 24.8.

De exponerade får distansundervisning 27.8 – 3.9. Vårdnadshavarna till eleverna som försatts i karantän har informerats om undervisningsarrangemangen via Wilma. Närundervisningen fortsätter som vanligt för övriga klasser i Kiviniityn koulu.

Karleby stad uppmanar elever att stanna hemma vid lindriga symtom och söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel.