Fortsätt till innehållet

Coronaexponering i Torkinmäen koulu

En klass på totalt 20 personer i årskurs 3 i Torkinmäen koulu har försatts i karantän på grund av en exponering som skett förra veckan onsdag 11.8 – fredag 13.8.

De exponerade övergår i distansundervisning onsdag 18.8. Vårdnadshavarna till de elever som försatts i karantän får information om undervisningsarrangemangen via Wilma. Skolans undervisning ordnades förra veckan på så sätt att klasserna och grupperna har undervisats separat och detta har bidragit till att minska på potentiella exponeringssituationer. Närundervisningen fortsätter som vanligt för övriga klasser i Torkinmäen koulu. Också eftisverksamheten fortsätter som vanligt.

Karleby stad uppmanar elever att stanna hemma vid lindriga symtom och söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel.