Fortsätt till innehållet

Coronameddelande 10.1.2022

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades måndag 10.1 för att behandla de nya restriktionerna som rekommenderades av coronaministergruppen fredag 7.1.

Eventuella ändringar som gäller stadens tjänster och verksamheter preciseras efter att Regionförvaltningsverket och den regionala covid-19-myndighetsgruppen har utfärdat regionala anvisningar och begränsningar. Staden förbereder sig på ändringar i de olika enheterna och informerar om dem så snart som möjligt.

Skolor

 • I Karleby gäller stark rekommendation om att använda munskydd från och med årskurs 5. Den starka rekommendationen gäller den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet. Även personalen använder munskydd enligt rekommendationerna.
 • Skolspecifika arrangemang har gjorts i skolorna för att säkerställa coronasäkerheten. I det rådande epidemiläget uppmanar staden att minimera skolgruppernas kontakter med och besök av utomstående.
 • Kommunerna väntar på noggrannare anvisningar om skolelevernas hemtestning. Om eleven uppvisar symtom ska hen stanna hemma.
 • Karantänbestämmelserna i området utfärdas fortfarande av smittskyddsläkaren (Soite).

Småbarnspedagogik

 • Enhetsspecifika arrangemang har gjorts på daghemmen och vid övriga småbarnspedagogiska enheter för att säkerställa coronasäkerheten. Om barnet uppvisar symtom ska hen stanna hemma.
 • Den vuxna som lämnar eller hämtar barnet rekommenderas att använda munskydd. Även personalen inom småbarnspedagogiken använder munskydd enligt rekommendationerna.
 • Karantänbestämmelserna i området utfärdas fortfarande av smittskyddsläkaren (Soite).

Lokaler som förvaltas av staden

 • Tills vidare har motions- och hobbylokaler eller andra offentliga lokaler inte stängts. Karleby följer Regionförvaltningsverkets och den regionala myndighetens gällande anvisningar och bestämmelser.
 • Föreningar och övriga personer som använder lokalerna informeras om eventuella ändringar i lokalernas öppettider.

Munskydd och rekommenderade typer av munskydd

 • Karleby följer den regionala myndighetens anvisningar. Munskydd av Typ IIR används, FFP2-munskydd finns till hands för riskgrupper och gravida.
 • THL och Arbetshälsoinstitutet ger noggrannare rekommendationer om användningen av FFP2-munskydd under vecka 2.