Fortsätt till innehållet

Coronatiden har förändrat arbetet också inom den kommunala sektorn

En omvälvning i arbetslivet har under de senaste åren varit tydlig också inom den kommunala sektorn, där förändringar traditionellt ansetts ske långsamt. Coronapandemin som tog Finland i sitt grepp under vårvintern 2020 satte hastigt och oombett fart på förändringarna, konstaterar Karleby stads personaldirektör Eija Pienimäki.

”Coronapandemin lade grunden för distansarbetet som också tog den kommunala sektorn med storm. Och förändringen har inte bara varit lätt”, beskriver Pienimäki. ”Typiskt för stadsorganisationer är att de är mångprofessionella och att det finns ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Arbetets innehåll och arbetsuppgifterna kan vara väldigt olika sinsemellan och alla uppgifter kan inte ens skötas på distans. Då jag nu efter drygt ett och halvt år ser på helhetsbilden är jag glad över hur man tog tag i distansarbetet och huvudsakligen besegrade alla de utmaningar det inneburit. Våra anställda har lärt sig att beakta varandras arbete på ett nytt sätt, och distansarbetet har säkert kommit för att stanna som ett naturligt sätt att arbeta.”

Under den senaste tiden har man vid sidan av de goda sidorna med distansarbete också börjat tala om betydelsen av gemenskap med tanke på välmående i arbetet. ”Distansarbete har många goda sidor, men omfattar också ofta en längtan efter arbetskompisar och en brist på en arbetsgemenskap. Att man har kontakt endast digitalt ger inte samma känsla av samhörighet”, påminner Pienimäki.

Eija Pienimäki kommer själv att byta arbetsplats under hösten. ”Under den senaste tiden, då jag snart ska anta nya utmaningar, har jag också funderat mycket på vilken stor betydelse arbetet, arbetsgemenskapen och arbetskompisarna har i livet. Arbetet på Karleby stad har varit väldigt givande och arbetskompisarna är toppen. Jag kommer att sakna dem mycket. Nu befinner jag mig däremot i en sådan livssituation där jag, som levt länge på två orter, fick en lockande möjlighet att skapa ett lugnare liv på en adress.”

Vid sitt möte den 9 augusti kommer Karleby stadsstyrelse att lediganslå tjänsten som personaldirektör.