Fortsätt till innehållet

Den arbetslösa arbetssökandes ärendehantering ändras från och med maj 2022

Den nya kundservicemodellen tas i bruk från och med maj samtidigt vid alla arbets- och näringsbyråer och i de kommuner som hör till försöket med sysselsättning i kommunerna.

I och med ändringen erbjuds arbetssökande en mer individuell och personlig service än tidigare. Detta påverkar kundens vardag på flera sätt: Mötena ansikte mot ansikte med den egna ansvariga tjänstemannen ökar och ordnas oftare än tidigare. Dessutom förnyas arbetssökandens skyldighet att söka arbete och karenserna lindras.

I maj sker också förändringar i kundens servicekanaler. Användningen av Työmarkkinatori.fi utvidgas och kommer att ersätta den riksomfattande webbplatsen te-palvelut.fi.

Mer stöd till arbetssökande

I den nya modellen kan en kund som inlett sin jobbsökning snabbare diskutera frågor som gäller hans eller hennes sysselsättning med TE-byrån eller en sakkunnig i en kommun som ingår i ett kommunalt försök. Efter inledningstillfället ordnas möten i tätare takt än tidigare och mer individuellt i anslutning till personens egen situation.

En del av mötena ordnas ansikte mot ansikte på plats på TE-byrån eller i kommunens lokaler. Målet med mötena är att kunden ska få tillräckligt med stöd. Kundens egen ansvarsexpert ger råd i jobbsökningen och erbjuder lämpliga stödtjänster och funderar tillsammans med kunden på de lämpligaste rutterna mot sysselsättning.

Den nya skyldigheten att söka jobb ökar självständighet i jobbsökning

Den arbetssökande åläggs en skyldighet att söka arbete, vilket innebär att han eller hon beroende på sin situation ska söka 0-4 arbetsplatser per månad. Minimiantalet lediga platser (0-4) fastställs individuellt för varje arbetssökande och han eller hon får själv välja vilka jobb som ska sökas. Uppfyllandet av skyldigheten att söka arbete ersätter delvis arbetserbjudanden som TE-byrån eller kommunen har gett.

För närvarande innebär skyldigheten att söka heltidsarbete både att söka arbete på egen hand och att söka till alla arbetsplatser som arbets- och näringsbyrån eller kommunen anvisar, oberoende av hur aktiv kunden själv är i jobbsökningen.

Karenserna lindras

Enligt principerna i den nya modellen lindras karenserna, dvs. de tidsfrister som inte ersätts, betydligt. Modellen tar också i bruk påminnelser till arbetssökanden, med hjälp av vilka det är lättare för kunden att följa den arbetssökandes skyldigheter.

Kunderna får ännu närmare anvisningar om kommande ändringar i ärendehanteringen innan modellen tas i bruk.