Fortsätt till innehållet

Den politiska demonstrationens inverkan på staden tjänster torsdag 1.2

JHL samt många av FFC:s förbund och STTK:s förbund har meddelat att de ordnar en politisk demonstration som hålls på torsdag 1.2.2024 kl. 11–15. Det är frivilligt att delta i demonstrationen och var och en som hör till ett fackförbund bestämmer själv om hen deltar i den.

Daghemmen i Karleby håller öppet i morgonen och skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas. Tjänsterna kan ordnas med olika personalarrangemang. De anställda som deltar i den politiska demonstrationen är lämnar arbetsplatsen på torsdag kl. 11–15.

Demonstrationen väntas inte påverka skol- och daghemslunchen. Enligt nuvarande uppgifter ordnas även stadens övriga tjänster normalt.