Fortsätt till innehållet

Diskussionstillfällen om kultur- och fritidsverksamhet i Karleby

Kultur-, biblioteks-, idrotts-, ungdoms- och museitjänster samt Karlebynejdens institut bjuder in alla intresserade av kultur- och fritidsverksamhet!

 

Tis 6.2.2024 kl. 18 Rahkonen skola/allaktivitetshus, Rahkonenvägen 246

Tors 8.2.2024 kl. 18 Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2

Tis 13.2.2024 kl. 18 Kelviå bibliotek, Kelviåvägen 46

Tors 15.2.2024 kl. 18 Karleby stadshus, Karlebysalen, Salutorget 5 (tvåspråkigt)

 

Med tanke på servering ber vi om förhandsanmälan till

kulttuuri@kokkola.fi eller 044 780 92 88.

 

Anmälningarna senast en vecka före ifrågavarande diskussionstillfälle.